„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” - Biblioteka Narodowa

„BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ”

„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne” rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tytułów czasopism zagranicznych, wpływających do Biblioteki Narodowej (ok. 180 czasopism w 8 językach). Wszystkie czasopisma, z których pochodzą analizowane artykuły, są udostępniane w Czytelni Bibliologicznej Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej. Celem bibliografii jest informowanie o treści najciekawszych i najlepiej charakteryzujących nowe kierunki badań i przemian artykułów pojawiających się w światowym piśmiennictwie fachowym.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii uwzględnia się artykuły relacjonujące aktualne tendencje, metody i doświadczenia we współczesnym bibliotekarstwie światowym, dokumentacji i nauce o informacji oraz stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, bibliograficznej i bibliologicznej. Typowane są również artykuły sygnalizujące kierunki zmian w technologii, dotyczące mediów, publikacji elektronicznych, upowszechniania internetu i sposobu funkcjonowania bibliotek w erze cyfrowej, omawiające tendencje kulturowe i społeczne oraz akty prawne istotne dla pracy bibliotek.

Artykuły nie objęte rejestracją:

Nie uwzględnia się:

  • artykułów z zakresu historii książki

Przepisy katalogowania, układ bibliografii

Opisy bibliograficzne są sporządzane zgodnie z normami, stosując jednak pewne rozwiązania związane ze specyfiką „Bibliografii...". Zastosowano: PN-N-01152-02. Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Skróty sporządza się zgodnie z normą PN-N-01158: Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, a transliterację z alfabetów niełacińskich zgodnie z: PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.

Zrąb główny bibliografii, zawierający opisy bibliograficzne, ma układ działowy. W obrębie działów i poddziałów pozycje są szeregowane alfabetycznie. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Każdy zeszyt bibliografii zawiera indeksy: autorski, przedmiotowy.

Forma prezentacji bibliografii

  • druk - „Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne" stanowi dodatek samoistny do kwartalnika „Przegląd Biblioteczny". Publikacja wersji drukowanej zakończona w r. 2010.
  • bibliograficzna baza danych w systemie MAK. Aktualizowana jest w cyklu kwartalnym. Opisy piśmiennictwa od 1990 w formacie MARC BN.
  • BABIN 2.0 - serwis w formule bloga, umożliwiający zaawansowane wyszukiwanie oraz aktywne uczestnictwo użytkowników poprzez komentarze i dyskusje.

Kontakt

Wydawnictwo BN

Sprzedaż drukowanych zeszytów „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej"

tel.: (22) 608 29 49, (22) 608 29 74
fax: (22)608 25 52
e-mail: wydawnictwo@bn.org.pl

Zakład Dokumentacji Księgoznawczej

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
e-mail: bibliografie.zdk@bn.org.pl