Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Oprawcy książek we Włoszech - audycja o książkach BN oraz TOK FM

W podróż do Włoch wybrali się w czwartek, 14 lipca Oprawcy książek. Prowadzący w radiu TOK FM cykl audycji o literaturze - Cezary Łasiczka oraz Karolina Głowacka z TOK FM i dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski - rozmawiali o następujących książkach:

  • Spacery po Rzymie Ewy Bieńkowskiej
  • Podróże do Włoch Jarosława Iwaszkiewicza
  • Obrazy Włoch Pawła Muratowa

Słuchaj zapisu audycji z 14 lipca

Flash nie zainstalowany

Następna audycja - 8 września. Tematem będzie wojna, a punktem wyjścia do rozmowy - lektura następujących książek:

  • Paragraf 22 Josepha Hellera
  • Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell

Comiesięczne audycje z cyklu Oprawcy książek powstają we współpracy TOK FM i Biblioteki Narodowej. Tytuły książek, omawianych w kolejnych odcinkach, zapowiadane będą z wyprzedzeniem, jako „praca domowa" do przeczytania - na stronie BN oraz na blogu Cezarego Łasiczki www.czarek.info

Serdecznie zapraszamy do czytania i słuchania!

Rękopisy Krzysztofa Komedy w Bibliotece Narodowej - początek Archiwum Polskiego Jazzu

Kilkaset dokumentów - rękopisy muzyczne, notatki, korespondencje, fotografie i dokumenty osobiste Krzysztofa Komedy Trzcińskiego - przekazali Bibliotece Narodowej spadkobiercy artysty, Irena Orłowska i Tomasz Lach. Uroczyste podpisanie umowy darowizny, które miało miejsce w środę, 6 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej, stało się okazją do niecodziennego spotkania kilkudziesięciu wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska jazzowego, związanych z Komedą i jego twórczością. Spuścizna Komedy jest początkiem tworzonego w BN Archiwum Polskiego Jazzu więcej o Rękopisy Krzysztofa Komedy w Bibliotece Narodowej - początek Archiwum Polskiego Jazzu

Sejm przyjął poprawki do ustawy zgłoszone przez środowisko bibliotekarskie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

z wielkim zadowoleniem informuję, że w dniu dzisiejszym Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Przyjął również najważniejsze postulowane przez Krajową Radę Biblioteczną i środowisko bibliotekarskie poprawki do projektu ustawy, które złożył jako wniosek mniejszości poseł Tadeusz Sławecki z Polskiego Stronnictwa Ludowego:

1) w art. 5 w zmianie 4 w lit. c ust. 7 nadać brzmienie:
   „7. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.";
2) w art. 8 ustawy o dodać ust. 6 w brzmieniu:
    6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do dyrektorów bibliotek."

Jako przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej pragnę podziękować wszystkim, którzy w znaczący sposób pomogli w prezentacji stanowiska bibliotekarzy i skutecznym przekonaniu posłów. Przede wszystkim podziękowania należą się Tadeuszowi Sławeckiemu posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa lubelskiego, który zgłosił obie poprawki jako wnioski mniejszości. Podziękowania kieruję do Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Polskiego Związku Bibliotek oraz ich przewodniczących: Teresy Szymorowskiej, Elżbiety Stefańczyk i Jana Krajewskiego, którzy byli znakomitymi reprezentantami naszego środowiska. Słowa uznania kieruję także do dyrektorów bibliotek, w tym przede wszystkim Michała Strąka dyrektora Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich pracowników bibliotek, bez których wsparcia niemożliwe byłoby przekonanie do naszych racji. Dziękuję wszystkim przyjaciołom bibliotek i bibliotekarzy, w tym licznym parlamentarzystom. Z satysfakcją i przyjemnością przyjąłem wynik głosowania nad bibliotekarskimi wnioskami w izbie sejmowej. W głosowaniach nad obiema poprawkami za było 421 posłów, a jeden był przeciwny.

dr Tomasz Makowski
Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
Dyrektor Biblioteki Narodowej

 

Grażyna Jaroszewicz powołana do Sekcji Bibliografii IFLA

Grażyna Jaroszewicz - kustosz w Instytucie Bibliograficznym BN - została członkiem Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Bibliografii Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) na kadencję 2011-2015. Sekcja Bibliografii zajmuje się opracowaniem i rozpowszechnianiem standardów oraz informacji bibliograficznych. Szczególną uwagę poświęca bibliografii narodowej, jednocześnie promując wiedzę o bibliografii jako dyscyplinie naukowej wśród bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek.
Grażyna Jaroszewicz została również członkiem grupy organizacyjnej zajmującej się przygotowaniem spotkania towarzyszącego (Satellite Meeting) podczas Kongresu IFLA 2012. Grupę organizacyjną tworzą przedstawiciele Sekcji Katalogowania i Sekcji Bibliografii IFLA.

 

XIII Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

W dniach 8-10 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyły się po raz trzynasty Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN) i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). W warsztatach uczestniczyło ponad 270 osób, reprezentujących biblioteki wszystkich typów. Program warsztatów opracował Instytut Bibliograficzny we współpracy z Zakładem Opracowania Rzeczowego, a organizatorem spotkania był Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej więcej o XIII Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

Nowy cykl audycji o książkach – wspólny projekt TOK FM i Biblioteki Narodowej

Oprawcy książek - nowy cykl audycji poświęconych książkom i czytaniu wystartował w czwartek, 9 czerwca w radiu TOK FM o godz. 21. W inauguracyjnym odcinku - Cezary Łasiczka i Karolina Głowacka z TOK FM oraz dyrektor BN Tomasz Makowski - rozmawiali o tym, „jak pisać o swoim i nieswoim życiu". Punktem wyjścia do dyskusji były trzy książki:

  • Piękni dwudziestoletni Marka Hłaski
  • Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda
  • Saturn Jacka Dehnela

Słuchaj zapisu audycji

Flash nie zainstalowany

Comiesięczne audycje z cyklu Oprawcy książek powstają we współpracy TOK FM i Biblioteki Narodowej. Inauguracja - w czwartek, 9 czerwca 2011 r. o godz. 21 w programie Spis treści. Tytuły książek, omawianych w kolejnych odcinkach, zapowiadane będą z wyprzedzeniem, jako „praca domowa" do przeczytania - na stronie BN oraz na blogu Cezarego Łasiczki czarek.info

Serdecznie zapraszamy do czytania i słuchania!

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2010

Szanowni Państwo,pragniemy zaprezentować Państwu „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2010", zawierające komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnicę w minionym roku.Pobierz Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2010 więcej o Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2010