Aktualności BN - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”

Problemy związane z digitalizacją dziedzictwa narodowego oraz przechowywaniem i udostępnianiem w Internecie polskich zasobów cyfrowych omawiano 17 czerwca w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu, podczas seminarium „Cyfrowe dziedzictwo - kultura dla przyszłości". Honorowy patronat nad spotkaniem objęli Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski więcej o Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”

Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze

Mistrzowską interpretacją jednego z Kazań Świętokrzyskich w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza i koncertem muzyki dawnej rozpoczęła się promocja najnowszej publikacji BN: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze, przygotowanej pod redakcją Pawła Stępnia przy współpracy Haliny Tchórzewskiej-Kabata i Izabeli Winiarskiej-Górskiej, która odbyła się we wtorek, 16 czerwca. Mimo niepogody, Sala Kariatyd Pałacu Rzeczypospolitej wypełniona była po brzegi licznie przybyłymi gośćmi. Uroczystość otworzył dyrektor BN dr Tomasz Makowski. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta odniósł się do wyjątkowej roli zabytków w podtrzymywaniu i rozwoju kultury narodowej, a samą publikację zaprezentowali szeroko jej twórcy. Utwory muzyczne z epoki wykonywał zespół instrumentalistów muzyki dawnej Ars Nova więcej o Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze

Grzegorz Moryciński Darczyńcą BN

Grzegorz Moryciński, wybitny artysta malarz, uhonorowany został tytułem Darczyńcy Biblioteki Narodowej i tabliczką w Galerii Darczyńców BN. Uroczystość odbyła się we wtorek, 16 czerwca w gmachu głównym Biblioteki. Dar Grzegorza Morycińskiego obejmuje 50 pasteli z cyklu „Demony" oraz siedem tomów dzienników Artysty z lat 1967-2007. Ponadto Artysta zgodził się udzielić BN nieodpłatnej licencji na opublikowanie całego cyklu „Demony" w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Podczas uroczystości podziękowania w imieniu Książnicy Narodowej wyrazili dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Agata Pietrzak, a o twórczości Artysty opowiedział dr Łukasz Kossowski, krytyk sztuki z Muzeum Literatury więcej o Grzegorz Moryciński Darczyńcą BN

XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

W dniach 3-5 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD. Zorganizowane zostały przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP przy współpracy z Biblioteką Narodową oraz ze wsparciem merytorycznym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W warsztatach uczestniczyło 276 osób. W czasie obrad wybrano nowy Zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów więcej o XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

BN podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową Iranu

Porozumienie o współpracy pomiędzy BN a Biblioteką Narodową i Archiwum Islamskiej Republiki Iranu podpisali dyrektorzy obu instytucji w czwartek, 4 czerwca w Warszawie. Przebywający z kilkudniową wizytą w Polsce goście z irańskiej biblioteki spotkali się z dyrekcją BN oraz z przedstawicielami MKiDN i MSZ w gmachu głównym BN w al. Niepodległości więcej o BN podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową Iranu

Witryna konferencji: Dziedzictwo muzyczne epoki jagiellońskiej

Biblioteka Narodowa uruchomiła witrynę internetową międzynarodowej konferencji naukowej The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries, która odbędzie się w BN w dniach 25-29 sierpnia 2009 roku. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań nad kulturą muzyczną Europy Środkowej i Wschodniej w XV i XVI wieku oraz zainicjowanie dyskusji na temat miejsca i roli państw jagiellońskich w kulturze Europy. Organizatorami są: Biblioteka Narodowa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji (w języku angielskim)