Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Marcin Jaworowicz kierownikiem Sekretariatu Organizacyjnego

W związku z objęciem przez Mikołaja Baliszewskiego stanowiska zastępcy dyrektora ds. rozwoju od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. Sekretariatem Organizacyjnym kierować będzie Marcin Jaworowicz, obecny zastępca kierownika. W tym czasie nastąpi ogłoszenie rekrutacji i wybór nowego kierownika.

Znowelizowana Ustawa o zatrudnianiu kierowników bibliotek. Komunikat przewodniczącego KRB

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) w brzmieniu: „Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do dyrektorów bibliotek" należy rozumieć w ten sposób, że zakres podmiotowy tego przepisu obejmuje również kierowników bibliotek, uprzejmie informuję, że ustawa o bibliotekach uznaje pojęcie dyrektora biblioteki i kierownika biblioteki za tożsame znaczeniowo, należy zatem uznać, że ilekroć inne przepisy, zwłaszcza zaś przepisy znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, odwołują się do dyrektora biblioteki, dotyczą również jej kierownika.

Przepis art. 8 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw ma również zastosowanie do kierowników bibliotek.

Dodać przy tym należy, że chodzi o kierowników wyłącznie tych bibliotek, które są zorganizowane w formie organizacyjnej instytucji kultury, co wynika stąd, że zakres regulacji przepisów, których działanie wyłącza art. 8 ust. 6 obejmuje dyrektorów tych właśnie instytucji. Cytowany przepis nie może znaleźć zastosowania do tych kierowników bibliotek, które nie stanowią samodzielnych instytucji kultury.

dr Tomasz Makowski
Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej

Archiwum Herlinga-Grudzińskiego – półmetek prac nad opracowaniem i digitalizacją

Osobiste archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest porządkowane, opracowywane i digitalizowane przez specjalistów z Biblioteki Narodowej. Efektem tych prac będzie pełny inwentarz oraz udostępnienie zdigitalizowanych zbiorów w Internecie. Zgromadzone i przechowywane w Neapolu archiwum autora Innego świata obejmuje m.in. autografy jego książek, ponad 20 tysięcy listów, wycinki prasowe, fotografie i nagrania dźwiękowe. Trzyletni program, realizowany od czerwca 2010 r., właśnie osiągnął półmetek więcej o Archiwum Herlinga-Grudzińskiego – półmetek prac nad opracowaniem i digitalizacją

Promocja książki "Razem czy osobno?" Przewodnik po lekurach t. II

Kwestie tożsamości i narodowości były głównym tematem spotkania promocyjnego poświęconego najnowszej publikacji Michała Jagiełły Razem czy osobno? Przewodnik po lekturach t. II,  opublikowanej jako kontynuacja jego opracowania Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach t.I. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Narodowej 8 grudnia 2011.

Gości przywitał dyrektor BN Tomasz Makowski. W całej przestrzeni mądrości, którą odziedziczyliśmy, potrzebni są ci, którzy wskazują lektury ważniejsze i mniej ważne. Takim przewodnikiem po literaturze polskiej dotyczącej wielokulturowości i wieloreligijności jest Michał Jagiełło - powiedział.

Prowadzący spotkanie Ryszard J. Burek, dyrektor Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, wprowadzając uczestników spotkania w tematykę książki, podkreślił, że publikacja, która porusza problematykę autonomii różnych grup narodowościowych, zamknęła pięcioletni okres pracy autora nad eseistycznym opracowaniem przewodnika po lekturach. 

Michał Jagiełło obrazowo opowiadał o kwestiach związanych z tożsamością narodową Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów oraz innych narodów w Europie środkowej i wschodniej. Głębokie i złożone relacje narodowościowe były następnie tematem dyskusji z uczestnikami spotkania, które zakończyło się podpisywaniem egzemplarzy książki przez autora.

 

Otwarcie wystawy ”Polacy w Portugalii w latach 1940-1945”

W środę 7 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ”Polacy w Portugalii w latach 1940-1945” przygotowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Licznie przybyłych gości powitał minister Jan Stanisław Ciechanowski - p.o. kierownika Urzędu, pan José Duarte Sequeira e Serpa - Ambasador Portugalii w Polsce, pan Artur Orzechowski - wicedyrektor Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ewa Potrzebnicka, zastępca Dyrektora BN ds. ochrony i udostępniania zbiorów.

Wystawa poświęcona polskim uchodźcom, którzy znaleźli w czasie wojny schronienie nad Tagiem, jest formą podziękowania dla narodu portugalskiego za wsparcie udzielone Polakom podczas II wojny światowej. W latach 1940-1945 Portugalia przyjęła przeszło 6 tys. obywateli polskich, których różne aspekty życia codziennego prezentowane są na archiwalnych fotografiach.

Wystawę można oglądać do 6 stycznia 2012 r. w holu głównym Biblioteki Narodowej.

Dziadek do Orzechów i Król Myszy - promocja książki i audiobooka

Piękną, ale i nieco straszną opowieść o Dziadku do Orzechów i Królu Myszy przedstawiło w środę w Bibliotece Narodowej wydawnictwo Media Rodzina. Prezentowana książka to nowe tłumaczenie, wierne oryginałowi autorstwa E.T.A. Hoffmanna, ze wspaniałymi, choć czasem niepokojąco mrocznymi ilustracjami. Fragmenty baśni w interpretacji Jana Peszka odtworzono z wydanego równolegle z książką audiobooka więcej o Dziadek do Orzechów i Król Myszy - promocja książki i audiobooka

Sister Libraries - zaproszenie do międzynarodowego programu współpracy bibliotek

Serdecznie zapraszamy biblioteki publiczne do udziału w programie Sister Libraries, zorganizowanym przez międzynarodową organizację europejskich bibliotek publicznych NAPLE Forum. Program polega na wymianie i wzajemnej współpracy pomiędzy bibliotekami publicznymi w krajach członkowskich NAPLE. Formy współpracy nie są ściśle określone - NAPLE Forum pomaga skontaktować ze sobą biblioteki o podobnym profilu i proponuje pewne formy działania, niczego nie narzucając więcej o Sister Libraries - zaproszenie do międzynarodowego programu współpracy bibliotek

Wystawa: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku

W modernistycznych wnętrzach Biblioteki Narodowej: w czytelniach, korytarzach, na patio, a nawet w szufladkach katalogu – fundacja BęcZmiana umieściła eksponaty wystawy „Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku”. Ich samodzielne odkrywanie – wystawa nie ma przewodnika ani „kierunku zwiedzania” – skłania do refleksji nad przestrzenią, w której żyjemy i nad zmianami, które przynosi XXI wiek. Wystawa, otwarta we wtorek, 22 listopada, czynna będzie do końca stycznia 2012 r. – w godzinach pracy BN więcej o Wystawa: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku