Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ponad 11 milionów złotych na modernizację budynków BN

Ponad 11 milionów złotych otrzyma Biblioteka Narodowa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za pieniądze te przeprowadzone zostaną modernizacje budynków i instalacji BN, pozwalające na większą oszczędność energii cieplnej i elektrycznej: docieplenie ścian i dachów, wymiana okien, zastosowanie nowoczesnego, oszczędnego ogrzewania i oświetlenia. Realizację zaplanowano na lata 2012-13 więcej o Ponad 11 milionów złotych na modernizację budynków BN

Zgłoszenia wystąpień na warszawską konferencję towarzyszącą IFLA 2012 do końca stycznia

Do końca stycznia Sekcja Katalogowania i Sekcja Bibliografii IFLA przyjmują zgłoszenia wystąpień (wyłącznie w języku angielskim) na konferencję towarzyszącą (satellite meeting) helsińskiego kongresu IFLA 2012, która odbędzie się w Bibliotece Narodowej 9 sierpnia. Będzie to wspólne spotkanie tych dwóch Sekcji IFLA, poświęcone bibliografii w epoce cyfrowej („Bibliography in the digital age”) więcej o Zgłoszenia wystąpień na warszawską konferencję towarzyszącą IFLA 2012 do końca stycznia

Recto | Verso – nowe bistro w BN już działa

Serdecznie zapraszamy do Recto | Verso - nowego bistro, otwartego 2 stycznia w Bibliotece Narodowej w miejsce dotychczasowej stołówki. Lokal, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18 oraz w soboty w godzinach 10 - 15, serwuje od rana m.in. kanapki, pierogi, naleśniki, sałatki, napoje i ciastka, gorące śniadania, a po południu dania obiadowe.

Projekt wnętrza - Jan Strumiłło

Nowe, cenne obiekty w zbiorach Biblioteki Narodowej dzięki mecenatowi TP S.A.

Dzięki hojności Telekomunikacji Polskiej S.A., która już po raz kolejny wsparła Bibliotekę Narodową w staraniach o pozyskanie cennych dzieł, zbiory BN wzbogaciły się w grudniu 2011 r. o archiwum Marka Skwarnickiego obejmujące rękopisy i maszynopisy jego utworów prozatorskich i poetyckich, dzienniki, obszerną korespondencję zawierającą listy m.in. od S. Barańczaka, W. Bartoszewskiego, J. Błońskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta, S. Kisielewskiego, A. Międzyrzeckiego, S. Stommy, J. Turowicza, ks. J. Twardowskiego oraz od hierarchów Kościoła katolickiego, a także o autografy rękopisów muzycznych, autografy współczesnych kompozytorów polskich Zbigniewa Popielskiego i Andrzeja Cwojdzińskiego oraz 282 druki muzyczne z XIX i XX w.
Kolejnymi nabytkami, które w mijającym roku zasiliły zbiory Narodowej Książnicy były: inkunabuł A. M. S. Boethiusa datowany 20 IV 1498 r., stary druk z VI 1621 r. zawierający dwa listy sułtana tureckiego Osmana do króla Polski Zygmunta III oraz odpowiedź naszego króla, a także rzadka mapa Środkowej Europy (głównie terenów Polski), sprzed traktatu w Tylży z 1807 r.

Po opracowaniu przez specjalistów opisy zakupionych dzieł trafią do katalogu internetowego BN, gdzie opatrzone będą notatką, informującą o nabyciu ich dzięki mecenatowi TP SA.

Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego w 2011 r.

Biblioteka Narodowa, sprawująca opiekę nad Nagrodą Literacką im. Andrzeja Kijowskiego, uprzejmie informuje, że z powodu śmierci przewodniczącej jury, małżonki patrona nagrody Kazimiery Kijowskiej, w 2011 roku nagroda nie zostanie przyznana.

Nagroda Literacka im. Andrzeja Kijowskiego ustanowiona została w 1985 r. przez Komitet Kultury Niezależnej. Wskrzeszona staraniem Kazimiery Kijowskiej w 1995 r. przyznawana jest pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej i artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Od 2010 r. całość spraw organizacyjnych związanych z Nagrodą prowadzi Biblioteka Narodowa.

 

Boże Narodzenie

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i szczęścia na cały następny rok życzy dyrekcja i pracownicy Biblioteki Narodowej.

Adrian Głębocki (1833-1905) [Pokłon trzech króli], sygnatura BN R.10733/II

Elżbieta Stefańczyk pełnomocnikiem dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

W związku z pracami nad wieloletnim programem rządowym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Elżbieta Stefańczyk obejmuje z dniem 1 stycznia 2012 r. stanowisko pełnomocnika dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.

Sprawy związane z katalogowaniem zbiorów nowszych i bibliografią przejmuje Katarzyna Ślaska, która od 1 stycznia 2012 r. obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. cyfrowych, pozostałe przejmuje Mikołaj Baliszewski od 1 stycznia 2012 r. zastępca dyrektora ds. rozwoju.

***
Serdecznie dziękuję Elżbiecie Stefańczyk za dotychczasową pracę na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw gromadzenia i opracowania zbiorów oraz wyrażam zadowolenie z objęcia przez Nią stanowiska pełnomocnika dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, z którym wiąże się stała odpowiedzialność za dotacje na zakup nowości do bibliotek publicznych oraz nowe wyzwania związane z zakończeniem prac i wprowadzeniem w życie wieloletniego programu rządowego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

dr Tomasz Makowski
dyrektor Biblioteki Narodowej

Katarzyna Ślaska zastępcą dyrektora BN ds. cyfrowych

W związku z objęciem przez Elżbietę Stefańczyk funkcji pełnomocnika dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi i rezygnacji z dniem 31 grudnia 2011 r. ze stanowiska zastępcy dyrektora BN ds. gromadzenia i opracowania zbiorów zmienia się skład i podział obowiązków Dyrekcji BN. Funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju obejmuje Mikołaj Baliszewski, zaś Katarzyna Ślaska obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. cyfrowych więcej o Katarzyna Ślaska zastępcą dyrektora BN ds. cyfrowych

Mikołaj Baliszewski zastępcą dyrektora BN ds. rozwoju

W związku z objęciem przez Elżbietę Stefańczyk funkcji pełnomocnika dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi i rezygnacji z dniem 31 grudnia 2011 r. ze stanowiska zastępcy dyrektora BN ds. gromadzenia i opracowania zbiorów zmienia się skład i podział obowiązków Dyrekcji BN. Funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju obejmuje Mikołaj Baliszewski, obecny kierownik Sekretariatu Organizacyjnego i przewodnicządy Rady Wydawniczej BN więcej o Mikołaj Baliszewski zastępcą dyrektora BN ds. rozwoju