Aktualności BN - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

„Razem czy osobno – jakie będą biblioteki w XXI wieku” – spotkanie Salonu Bibliotekarzy

Jacek Nowiński - wieloletni animator kultury i dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida był gościem trzeciego Salonu Bibliotekarzy, który odbył się 2 grudnia w Bibliotece Narodowej. Głównym tematem spotkania była formuła funkcjonowania bibliotek w przyszłości. Dyrektor Nowiński postawił tezę, iż wobec zmian technologicznych jakie zachodzą we współczesnym świecie, biblioteki powinny, zachowując swą oczywistą rolę, poszerzać ofertę przez podejmowanie także innych działań w obszarze kultury. Kawiarenki, koncerty, wystawy, spotkania - to rzeczy, które wskażą szerszemu odbiorcy drogę do biblioteki i zachęcą do sięgnięcia po książkę - podkreślał gość Salonu więcej o „Razem czy osobno – jakie będą biblioteki w XXI wieku” – spotkanie Salonu Bibliotekarzy

Klio 2009 - wyróżnienie dla Biblioteki Narodowej

Podczas tegorocznej edycji nagród Klio wyróżnieniem w kategorii edytorskiej nagrodzono piękne, bibliofilskie wydanie XVI-wiecznego atlasu Geographicae tabvlae in charta pergamena Antonia Milla, opublikowane przez Wydawnictwo Biblioteki Narodowej. Nagroda Klio, ustanowiona w 1996 roku przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, to wyróżnienie dla polskich autorów i edytorów za wkład w popularyzację historii i literatury w Polsce. Jest przyznawana corocznie podczas warszawskich Targów Książki Historycznej więcej o Klio 2009 - wyróżnienie dla Biblioteki Narodowej

Konferencja „Cyfrowość bibliotek i archiwów"

Konferencja „Cyfrowość bibliotek i archiwów”, zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu merytorycznym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się w dniach 26-27 listopada w Bibliotece Narodowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał w imieniu BN dyrektor Biblioteki dr Tomasz Makowski, w imieniu SBP przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta Stefańczyk, a w imieniu IINiSB UW prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek, która wygłosiła też referat inaugurujący pierwszą sesję. Podczas konferencji, której wzięło udział 190 uczestników, wygłoszono 20 referatów więcej o Konferencja „Cyfrowość bibliotek i archiwów"

ZMARŁA MARIA JANOWSKA

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada 2009 roku w wieku 53 lat zmarła Maria Janowska. Wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, bibliotekarz i bibliograf. Autorka projektu normy PN-N-01152-2 Opis bibliograficzny Wydawnictwa ciągłe. Maria Janowska współpracowała przy opracowaniu projektów norm PN-N-01152-12 Opis Bibliograficzny - Filmy, PN-N-01152-05 Opis Bibliograficzny - Dokumenty kartograficzne i PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny - Dokumenty elektroniczne. Od 1991 roku reprezentowała Polskę na posiedzeniach Komitetu Technicznego 46 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Była członkiem Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji. Pracowała również nad dostosowaniem formatu USMARC/MARC21 do polskich przepisów katalogowania; efektem były trzy publikacje: Rekord kartoteki wzorcowej haseł formalnych w formacie USMARC : instrukcja wypełniania w systemie INNOPAC, Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania : opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł (za tę publikację otrzymała Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego), Tytuł serii : zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej.
Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W 2005 roku odznaczona Medalem SBP „W Dowód Uznania”, w 2008 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wspaniały człowiek, bez reszty oddany swojej pracy, wzór zawodowej sumienności, życzliwości i koleżeństwa.

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Narodowej

 

Wyniki konkursu na lekcję o Słowackim

Zwyciężczynią konkursu na scenariusz lekcji poświęconej Juliuszowi Słowackiemu została Monika Bojko z warszawskiego XCIX LO im. Zbigniewa Herberta. Wyróżnienia przyznano Karolinie Hace-Makowieckiej z I SLO „Bednarska” z Warszawy i Iwonie Skrzypczyk-Gałkowskiej z częstochowskiego VIII LO Samorządowego. Konkurs odbywał się w ramach projektu Maska Słowackiego, którym Biblioteka Narodowa i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza uczciły Rok Juliusza Słowackiego. Oceny prac dokonało jury, składające się z przedstawicieli Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, portalu Wolne Lektury i Biblioteki Narodowej więcej o Wyniki konkursu na lekcję o Słowackim

Pokaz zbiorów z Paryża i Londynu konserwowanych w BN

Mapy, z których najstarsza pochodzi z XV wieku, oraz unikatowe wydawnictwa z czasów wojny - m.in. ręcznie pisane jednodniówki Armii Andersa w ZSRR - zaprezentowano na pokazie, który odbył się w czwartek, 19 listopada w Bibliotece Narodowej. Prezentowane obiekty były poddane konserwacji w Zakładzie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych oraz Zakładzie Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych BN, a pochodzą ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Biblioteki Polskiej w Londynie. Konserwacja sfinansowana została przez Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaraz po pokazie obiekty wysłane zostały z powrotem do Londynu i Paryża.

 

Dyrektor Ewa Potrzebnicka przewodniczy Komisji Konserwacji przy SBP

Z przyjemnością informujemy, że 16 listopada zastępca dyrektora BN ds. ochrony i udostępniania zbiorów Ewa Potrzebnicka została wybrana na Przewodniczącą Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Indywidualności Polskie. Fotografie Gierałtowskiego

Uroczyste przekazanie egzemplarza nr 1 bibliofilskiej teki fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego do zbiorów Narodowej Książnicy oraz wernisaż towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy prac wybitnego fotografika odbył się w środę, 18 listopada w gmachu BN. Uroczystość możliwa była dzięki hojności PKO Banku Polskiego, który fotografie zakupił i przekazał w darze dla Biblioteki. 44 zdjęcia, wykonane techniką zapewniającą im trwałość, przedstawiają najwybitniejsze osobowości polskiego życia społecznego i kulturalnego w mistrzowskim, niepowtarzalnym ujęciu. Wystawę można zwiedzać do 30 listopada w holu Gmachu Głównego Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim. Wstęp wolny więcej o Indywidualności Polskie. Fotografie Gierałtowskiego

Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych zostanie zeskanowanych i udostępnionych badaczom przez Bibliotekę Narodową za pośrednictwem sieci bibliotek naukowych i akademickich. Projekt, na którego realizację przeznaczono 34 mln. zł sfinansowany zostanie przez Unię Europejską. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Włodzimierz Bolecki oraz prof. Krzysztof Malinowski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej podczas konferencji prasowej, która obyła się 16 listopada w Bibliotece Narodowej, przedstawili założenia Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA więcej o Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych