Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Najstarsze Ojczyste - Dodaj do ulubionych - pokaz specjalny zabytków piśmiennictwa polskiego

Cztery zabytki piśmiennictwa polskiego oglądać można przez tydzień od niedzieli, 19 lutego w Pałacu Rzeczypospolitej. Pokaz uroczyście otworzyła Pierwsza Dama, Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Wydarzenie, zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury i Bibliotekę Narodową jest częścią kampanii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ojczysty - dodaj do ulubionych objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego więcej o Najstarsze Ojczyste - Dodaj do ulubionych - pokaz specjalny zabytków piśmiennictwa polskiego

Unikatowe stare druki trafiły do BN – dzięki mecenatowi TP S.A.

Dwa unikatowe stare druki zakupiła Biblioteka Narodowa dzięki wsparciu Telekomunikacji Polskiej S.A. Starszy z nich, De consolatione philosophiae późnoantycznego filozofa Boecjusza, to inkunabuł wydany w 1498 r. w Lyonie. Drugi jest pochodzącym z 1621 r. angielskim tłumaczeniem korespondencji sułtana tureckiego Osmana i polskiego króla Zygmunta III Wazy. Żadne z zakupionych wydań nie było dotąd notowane w polskich zbiorach więcej o Unikatowe stare druki trafiły do BN – dzięki mecenatowi TP S.A.

Odeszła Wisława Szymborska

Odeszła Wisława Szymborska, ukochana przez świat Poetka, elektryzująca słowem, która problemy książki i czytelnictwa uważała za niezwykle istotne.

W 2009 roku podarowała Bibliotece Narodowej na wystawę „Maska Słowackiego" swój wiersz „W dyliżansie".

 

Archiwum Marka Skwarnickiego trafiło do BN - dzięki mecenatowi TP S.A.

W grudniu 2011 roku, dzięki wsparciu finansowemu Telekomunikacji Polskiej SA, zbiory BN wzbogaciły się o archiwum Marka Skwarnickiego (pseud. „Spodek"), urodzonego w 1930 roku poety, publicysty, prozaika, felietonisty, tłumacza; na początku lat 50. pracownika BN, następnie wieloletniego redaktora „Tygodnika Powszechnego"; od lat 60. redaktora twórczości poetyckiej Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II (m.in. Tryptyku Rzymskiegowięcej o Archiwum Marka Skwarnickiego trafiło do BN - dzięki mecenatowi TP S.A.

Uroczystość wręczenia nagród "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" w BN

Jubileuszowa, 10. uroczystość wręczenia nagród miesięcznika „Magazyn Literacki KSIĄŻKI" odbyła się 25 stycznia w Bibliotece Narodowej. Laureatom wręczano nagrody „Książki Miesiąca" oraz „Książki Roku 2011". Znakomitych gości, zebranych w wypełnionym po brzegi Audytorium Dembego, przywitał gospodarz Biblioteki Narodowej dyrektor Tomasz Makowski, a słowo wstępne wygłosił sekretarz redakcji „Magazynu" Krzysztof Masłoń. Spotkanie prowadził redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" - Piotr Dobrołęcki więcej o Uroczystość wręczenia nagród "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" w BN

Komunikat dla wydawców w sprawie numerów ISSN dla elektronicznych wersji czasopism naukowych

ISSN

Szanowni Państwo,

data ostatecznego terminu na złożenie ankiety czasopisma naukowego dla celów ewaluacji czasopism zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez MNiSW została przesunięta z dnia 25 stycznia 2012 r. na dzień 10 lutego 2012 r.

Wobec dużego zainteresowania wydawców czasopism naukowych informujemy, że tzw. e-ISSN jest określeniem wyłącznie potocznym i nie istnieje formalnie. W związku z tym nie ma odrębnego wniosku dla e-czasopism czy też wniosku na przyznanie e-ISSN.

Wydawcy zainteresowani otrzymaniem numeru ISSN na elektroniczną wersję czasopisma naukowego wypełniają zwykły wniosek o przyznanie numeru ISSN, a w polu postać fizyczna zaznaczają opcję „on-line". (Wzór wniosku /download/document/1271855824.pdf)

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami ubiegania się numery ISSN, które są dostępne na stronie: ISSN informacje ogólne

Archiwum Hanny Kirchner przekazane Bibliotece Narodowej

Wartościowym nabytkiem Biblioteki Narodowej stały się materiały zgromadzone przez Hannę Kirchner, historyka i krytyka literackiego, edytorkę zajmującą się życiem i twórczością m.in. Janusza Korczaka, Władysława Hasiora i Zofii Nałkowskiej.

Zbiór dokumentów obejmuje przede wszystkim materiały związane z pracą nad badaniem życia i twórczości Zofii Nałkowskiej, w tym 43 listy z lat 1946-1951 Nałkowskiej do Genowefy Goryszewskiej oraz listy innych osób związanych z życiem pisarki (listy Tadeusza Brezy, Kazimiery Iłłakowiczówny, Zofii Zahrtowej).
Niezwykle ciekawa jest też korespondencja samej Hanny Kirchner. Wśród korespondentów znajdują się: Edward Balcerzan, Józef Czapski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Janion, Konstanty A. Jeleński, Irena Krzywicka, Joanna Kulmowa, Czesław Miłosz, Seweryna Szmaglewska, Tymon Terlecki i inni.
Kilkanaście listów pochodzi od pisarzy zagranicznych: Miriam Akavii, Zdravko Malića, Heleny Teigovej.

 

Cenne archiwum prof. Jadwigi Czachowskiej trafiło do zbiorów BN

Biblioteka Narodowa wzbogaciła się pod koniec roku 2011 o cenne archiwum prof. Jadwigi Czachowskiej, nestorki polskiej bibliografii literackiej i biografistyki, współredaktorki Słownika współczesnych pisarzy polskich; autorki m.in. monografii Gabrieli Zapolskiej i Leopolda Staffa.
W skład liczącego kilkadziesiąt woluminów zbioru wchodzą m.in. genealogie i inne materiały rodzinne. Znacząca część spuścizny prof. Czachowskiej to materiały warsztatowe do prac monograficznych nad literaturą i dokumentami życia literackiego II wojny światowej, literaturą emigracyjną, Zapolską, Staffem, Ostapem Ortwinem, planowaną bibliografią Jana Pawła II.
Archiwum zawiera również literaria międzywojenne, korespondencję prof. Czachowskiej i jej męża Adama z literatami emigracyjnymi oraz krajowymi, zawierającą listy m.in. od Zygmunta Hertza, Mieczysława Grydzewskiego, Haliny Wierzyńskiej, Marii Szurek-Wisti, Marii Danilewicz-Zielińskiej, Tymona Terleckiego i innych.