Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Szkolenie z zakresu finansów i rachunkowości instytucji kultury

We wtorek 15 listopada odbyło się w Bibliotece Narodowej szkolenie zatytułowane „Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - praktyczne zmiany w rachunkowości oraz aspekty prawne zmian dla bibliotek oraz innych instytucji kultury". Szkolenie, zorganizowane przez Głównego Księgowego BN Beatę Szczygieł, skierowane było do głównych księgowych oraz innych pracowników pionów finansowo-księgowych państwowych i samorządowych instytucji kultury: bibliotek, muzeów, galerii, domów i ośrodków kultury, teatrów, filharmonii. Wzięło w nim udział także wielu dyrektorów i wicedyrektorów tych instytucji więcej o Szkolenie z zakresu finansów i rachunkowości instytucji kultury

Standardy bibliograficzne 2011 - seminarium

14 listopada odbyło się w Bibliotece Narodowej seminarium „Standardy bibliograficzne 2011". Celem jego było zaprezentowanie środowisku bibliotekarskiemu aktualnych problemów standaryzacji opisu bibliograficznego, terminologii bibliograficznej i nowych standardów katalogowania oraz wprowadzenie w problematykę, która będzie przedmiotem konferencji towarzyszącej (satellite meeting) helsińskiemu kongresowi IFLA 2012, organizowanej pod hasłem „Bibliography in the digital age" przez dwie Sekcje IFLA: Bibliografii oraz Katalogowania. Gospodarzem konferencji będzie Biblioteka Narodowa więcej o Standardy bibliograficzne 2011 - seminarium

Nagroda Moczarskiego wręczona w Pałacu Rzeczypospolitej

Prof. Andrzej Friszke otrzymał tegoroczną nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego, przyznawaną przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację Agory za najlepszą książkę historyczną. Zwycięska publikacja, zatytułowana Anatomia Buntu, opisuje początki działalności demokratycznej opozycji w PRL w końcu lat '60 - środowisko Kuronia, Modzelewskiego i „komandosów". Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czwartek, 10 listopada w siedzibie Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej, gdzie w zbiorach Zakładu Rękopisów BN przechowywane jest archiwum patrona nagrody więcej o Nagroda Moczarskiego wręczona w Pałacu Rzeczypospolitej

Dlaczego Tyrmand? Dziś? – dyskusja

Twórczość Tyrmanda nie zestarzała się - można ją czytać z takim samym zainteresowaniem i przyjemnością dziś, jak w latach największej popularności pisarza - to jednomyślny wniosek uczestników dyskusji, poświęconej Leopoldowi Tyrmandowi i jego pisarstwu. Spotkanie, zatytułowane „Dlaczego Tyrmand? Dziś?", zorganizowane zostało przez Bibliotekę Narodową i Wydawnictwo MG w Pałacu Rzeczypospolitej w środę, 9 listopada.

W dyskusji wzięli udział Piotr Dobrołęcki (Magazyn Literacki Książki), Maciej Garczyński (AMS), Karolina Głowacka (TOK FM), Jarosław Klejnocki (Muzeum Literatury), Alicja Kowalska (Elle), Zuzanna Łapicka-Olbrychska (TVP1), Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), Dorota Malinowska-Grupińska (Wydawnictwo MG).

 

Norblin - Ryciny. Wystawa online we współpracy BN i BnF

Wirtualną, dostępną w Internecie wystawę rycin wybitnego francuskiego rytownika i grafika, działającego w Polsce w końcu XVIII w. Jana Piotra Norblina, opracowały wspólnie Biblioteka Narodowa i Bibliothèque nationale de France. Wystawa obejmuje blisko 250 rycin pochodzących ze zbiorów obu Bibliotek oraz bogatą część opisową, poświęconą twórczości artysty. Przedsięwzięcie to inauguruje współpracę Bibliotek Narodowych, polskiej i francuskiej, w ramach podpisanej 7 października umowy o partnerstwie więcej o Norblin - Ryciny. Wystawa online we współpracy BN i BnF