Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Dyrektor Biblioteki Narodowej gościem gali Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Na zaproszenie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski był gościem dorocznej gali organizowanej 8 maja przez Instytut w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, połączonej z wręczeniem prestiżowych nagród przyznanych przez Instytut wybitnym przedstawicielom życia kulturalnego i naukowego. Honorowym patronem i gościem wydarzenia był minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Podczas uroczystości prezes Instytutu Magdalena Kapuścińska przekazała do zbiorów Biblioteki Narodowej pięć cennych woluminów z XVIII i XIX wieku, w tym modlitewnik Religia i cnota chrzescianska Nayjasnieyszey Maryi krolowy Francyskiey i Nawarskiey Imieniem i Gosnioscia zalecone wydany w Kaliszu w 1765 r.

Podczas pobytu w Nowym Jorku Dyrektor Biblioteki Narodowej złożył także wizytę Walentynie Janta-Połczyńskiej, wdowie po wybitnym dziennikarzu, pisarzu i poecie emigracyjnym Aleksandrze Janta-Połczyńskim. Dyrektor Makowski wręczył jej pierwszy egzemplarz Tomu XXII Katalogu Rękopisów BN poświęconego w całości Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego. W 1994 r. spuścizna po tym zasłużonym dla polskiej kultury działaczu polskiej emigracji w USA została wolą Walentyny Janty-Połczyńskiej przekazana do zbiorów BN.

Dyrektor BN uczestniczył także w spotkaniu ministra Bogdana Zdrojewskiego z dyrekcją New York Public Library oraz odwiedził Polish Institute of Arts and Sciences of America, w którym spotkał się z jego szefem, prof. Thaddeusem V. Gromadą.

 

Wielkanoc 2011

Pogodnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzą dyrekcja i pracownicy Biblioteki Narodowej.

 

Otwarcie wystawy „Przebudzenie” – zbiory sióstr wizytek po konserwacji w BN

Uroczyste otwarcie wystawy „Przebudzenie" - zbiorów warszawskiego klasztoru sióstr wizytek po konserwacji w Bibliotece Narodowej - odbyło się w poniedziałek, 18 kwietnia w Pałacu Rzeczypospolitej. Zaproszeni goście wysłuchali wystąpień dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego, stołecznej konserwator zabytków Ewy Nekanda-Trepki oraz kustosza wystawy, dr. Huberta Kowalskiego. Dyrektor Makowski podkreślił absolutną wyjątkowość pokazywanych zbiorów, które zachowały się mimo dziejowych kataklizmów dzięki troskliwej pieczy Sióstr. Podziękował także Urzędowi m. st. Warszawy za sfinansowanie konserwacji i wystawy tych obiektów więcej o Otwarcie wystawy „Przebudzenie” – zbiory sióstr wizytek po konserwacji w BN

Tomasz Makowski powołany do Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych IFLA (2011-2015)

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski został członkiem Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Bibliotek Narodowych Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA), najważniejszej organizacji bibliotekarskiej na świecie, liczącej 1600 członków ze 150 krajów. Sekcja Bibliotek Narodowych (The National Libraries Section) zajmuje się wszystkimi funkcjami bibliotek narodowych, uwzględniając znaczne różnice między krajami, zwłaszcza w zakresie budowy zasobu poprzez egzemplarz obowiązkowy, katalogowania, konserwacji i promocji czytelnictwa. Komitet współpracuje blisko z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Narodowych (Conference of Directors of National Libraries - CDNL) oraz IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies. Kadencja nowego Komitetu trwa cztery lata (2011-2015).

 

Przegląd Polskich Norm z zakresu informacji i dokumentacji

Zgodnie z procedurą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji jest zobowiązany w terminie do 22 kwietnia br. podjąć decyzje odnośnie zachowania, nowelizacji lub wycofania dziewięciu norm wprowadzających normy ISO oraz pięciu norm własnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z wykazem norm objętych przeglądem i zgłaszanie opinii do sekretariatu KT 242.

Pobierz wykaz norm objętych przeglądem