Kacper Trzaska zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Kacper Trzaska zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej

Data publikacji:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej obejmie starszy kustosz Kacper Trzaska, obecnie zastępca kierownika Instytutu Bibliograficznego BN.

Kacper Trzaska, absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej od 8 lat, początkowo w Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN, od 2014 r. w Pracowni Deskryptorów BN. Od 1 stycznia 2017 r. pracuje na stanowisku zastępcy kierownika Instytutu Bibliograficznego. Od 2015 r. pełnił funkcję sekretarza Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN. Jest również członkiem Zespołu Roboczego Krajowej Rady Bibliotecznej ds. Budowy Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej oraz Rady Naukowej „Rocznika Biblioteki Narodowej”.

Na stanowisku zastępcy dyrektora BN będzie zajmował się przede wszystkim współpracą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz nadzorem nad katalogowaniem.