Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Otwarcie wystawy „Przebudzenie” – zbiory sióstr wizytek po konserwacji w BN

Uroczyste otwarcie wystawy „Przebudzenie" - zbiorów warszawskiego klasztoru sióstr wizytek po konserwacji w Bibliotece Narodowej - odbyło się w poniedziałek, 18 kwietnia w Pałacu Rzeczypospolitej. Zaproszeni goście wysłuchali wystąpień dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego, stołecznej konserwator zabytków Ewy Nekanda-Trepki oraz kustosza wystawy, dr. Huberta Kowalskiego. Dyrektor Makowski podkreślił absolutną wyjątkowość pokazywanych zbiorów, które zachowały się mimo dziejowych kataklizmów dzięki troskliwej pieczy Sióstr. Podziękował także Urzędowi m. st. Warszawy za sfinansowanie konserwacji i wystawy tych obiektów więcej o Otwarcie wystawy „Przebudzenie” – zbiory sióstr wizytek po konserwacji w BN

Tomasz Makowski powołany do Komitetu Stałego Sekcji Bibliotek Narodowych IFLA (2011-2015)

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski został członkiem Komitetu Stałego (Standing Committee) Sekcji Bibliotek Narodowych Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA), najważniejszej organizacji bibliotekarskiej na świecie, liczącej 1600 członków ze 150 krajów. Sekcja Bibliotek Narodowych (The National Libraries Section) zajmuje się wszystkimi funkcjami bibliotek narodowych, uwzględniając znaczne różnice między krajami, zwłaszcza w zakresie budowy zasobu poprzez egzemplarz obowiązkowy, katalogowania, konserwacji i promocji czytelnictwa. Komitet współpracuje blisko z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Narodowych (Conference of Directors of National Libraries - CDNL) oraz IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies. Kadencja nowego Komitetu trwa cztery lata (2011-2015).

 

Przegląd Polskich Norm z zakresu informacji i dokumentacji

Zgodnie z procedurą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji jest zobowiązany w terminie do 22 kwietnia br. podjąć decyzje odnośnie zachowania, nowelizacji lub wycofania dziewięciu norm wprowadzających normy ISO oraz pięciu norm własnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z wykazem norm objętych przeglądem i zgłaszanie opinii do sekretariatu KT 242.

Pobierz wykaz norm objętych przeglądem

Konferencja „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - Bajka a mit"

Bibiloteka Narodowa objęła patronatem II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - Bajka a mit", organizowaną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja została wpisana w program V edycji Światowych Dni Bajki, których pomysłodawcą i organizatorem jest Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka".

Pobierz plik z informacją

Dzień Biblioteki Narodowej

Prezentacja ubiegłorocznych dokonań Biblioteki Narodowej, wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i dyplomów okolicznościowych, Salon Bibliotekarzy, przemówienia i gratulacje, ale przede wszystkim przebiegające w serdecznej atmosferze spotkanie pracowników, emerytów i dyrekcji BN oraz zaproszonych gości - złożyły się na tegoroczne obchody Dnia Biblioteki Narodowej.    więcej o Dzień Biblioteki Narodowej