Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Grzegorz Gauden w Salonie Księgarzy

Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden był gościem kolejnej edycji Salonu Księgarzy, w środę, 25 maja w Bibliotece Narodowej. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim problemom czytelnictwa w Polsce i realizowanym przez Instytut Książki programom je wspierającym. Spotkanie prowadziła Anna Pietruczak, a gości przywitał dyrektor BN dr Tomasz Makowski więcej o Grzegorz Gauden w Salonie Księgarzy

Pakt dla Kultury przekazany Bibliotece Narodowej

Oryginalny egzemplarz Paktu dla Kultury, podpisany przez Obywateli Kultury oraz Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, został przekazany na ręce dyrektora BN Tomasza Makowskiego i umieszczony w zbiorach specjalnych Biblioteki Narodowej podczas spotkania 18 maja w Pałacu Rzeczypospolitej. Uroczystość była także okazją do podsumowania Kongresu Obywateli Kultury i przedstawienia planów dalszych działań, związanych z realizacją ustaleń Paktu. Udział wzięli m.in. Beata Chmiel, Agnieszka Holland, Andrzej Mencwel, Adam Pomorski, Krzysztof Sadowski, Beata Stasińska więcej o Pakt dla Kultury przekazany Bibliotece Narodowej

Jest Pakt dla Kultury

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w sobotę, 14 maja premier Donald Tusk w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Pakt dla Kultury, na mocy którego środki przeznaczone na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego najdalej do 2015 roku nie będą niższe niż 1% wszystkich wydatków z budżetu państwa. Zawarliśmy porozumienie, które przypomina rządzącym o roli kultury w społeczeństwie i określa obowiązki państwa wobec instytucji i ludzi kultury wyrażone poprzez konkretną gwarancję finansową. To zobowiązanie jest naszym wspólnym sukcesem. Wszystkim z Państwa, którzy równo rok temu odpowiedzieli na moją prośbę i poparli apel o zawarcie tej umowy społecznej - użytkownikom i pracownikom polskich bibliotek - serdecznie dziękuję.

Szczególnie cieszy mnie jedno zobowiązanie wpisane do Paktu - „Rząd przy udziale strony społecznej opracuje i wprowadzi w życie wieloletni program na rzecz czytelnictwa i podniesienia kompetencji językowych". Mam nadzieję, że dramatyczny spadek poziomu czytelnictwa w Polsce, o którym alarmowaliśmy na początku roku, uda się dzięki temu programowi szybko zatrzymać i z czasem przywrócić połowie społeczeństwa potrzebę czytania. Musimy wykorzystać w tym celu ogromny potencjał polskich bibliotek.

Drodzy Obywatele Kultury, proszę raz jeszcze o podpis, tym razem pod zawartym już Paktem. Niech będzie on dla nas wyrazem satysfakcji i zapowiedzią zmian na lepsze.

http://obywatelekultury.pl/zloz-swoj-podpis/

Dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej

 

„Czytam więc jestem” - o czytelnictwie na Kongresie Obywateli Kultury

Kolejny rok z rzędu badania Biblioteki Narodowej odnotowują spadek czytelnictwa - przypomniał podczas odbywającej się w ramach Kongresu Obywateli Kultury debaty „Czytam więc jestem. Kultura otwartego społeczeństwa informacyjnego" dyrektor BN dr Tomasz Makowski. - Wobec spadającej liczby wypożyczanych książek, liczby odwiedzin bibliotek przez czytelników, a także malejących nakładów samorządów na biblioteki, już tylko pasji i oddaniu słabo opłacanych bibliotekarzy zawdzięczamy to, że w 2010 r.  w biblioteki zorganizowały 350 tys. wydarzeń kulturalnych - mówił w wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie dyrektor Makowski więcej o „Czytam więc jestem” - o czytelnictwie na Kongresie Obywateli Kultury

Kongres Obywateli Kultury: debata „Czytam więc jestem”

W piątek 13 maja, w ramach trwającego w Warszawie Kongresu Obywateli Kultury, odbędzie się debata „Czytam więc jestem. Kultura otwartego społeczeństwa informacyjnego”. W poświęconej czytelnictwu dyskusji, będącej z jednej strony opartą na najnowszych badaniach diagnozą stanu krytycznego, w jakim się znaleźliśmy, z drugiej - próbą nakreślenia dróg wyjścia z kryzysu, weźmie udział dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Debata rozpocznie się o godz. 12 w warszawskim Teatrze Dramatycznym więcej o Kongres Obywateli Kultury: debata „Czytam więc jestem”

Rękopisy Czesława Miłosza w Bibliotece Narodowej

W ostatnich miesiącach zbiory Biblioteki Narodowej wzbogaciły się o autografy utworów poetyckich Czesława Miłosza, jego listy do przyjaciół oraz o archiwum rodzinne Miłoszów.

W drugiej połowie 2010 roku zostały zakupione na aukcjach: listy Czesława Miłosza do jego przyjaciela i poety Marka Skwarnickiego (dzięki dotacji TPSA) oraz listy do Niki Kłossowskiej-Wohlman, przyjaciółki poety z lat wileńskich.

Biblioteka Narodowa nabyła również tzw. „czarny zeszyt" przygotowany przez Miłosza w 1964 roku, zawierający autografy 35 utworów poetyckich oraz autografy przekładów 28 wierszy innych poetów, które zostały w całości ogłoszone po jego śmierci w tomie „Wiersze i ćwiczenia" (Świat Książki, 2008).

Dzięki dotacji MKiDN, możliwe było także nabycie archiwum rodzinnego Miłoszów, w skład którego wchodzą najstarsze dokumenty rodzinne (od XVI w.) dotyczące przodków Miłosza, ich korespondencja z XIX i XX w., materiały dotyczące ojca Aleksandra, listy Czesława Miłosza do rodziny, a także niezwykle bogaty zbiór fotografii rodzinnych oraz fotografii autorstwa jego brata Andrzeja dokumentujących liczne podróże autora „Rodzinnej Europy". Z okazji Roku Miłosza znacząca część materiałów z tego archiwum będzie wkrótce dostępna w cBN POLONA.

Biblioteka Narodowa od lat stara się pozyskiwać materiały związane z Czesławem Miłoszem. W jej zbiorach znajdują się jego listy do Zbigniewa Herberta, Oli Watowej, Leszka Kołakowskiego, Tadeusza Brezy, Antoniego Słonimskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Aleksandra Janty-Połczyńskiego, rodziny Micińskich, Ryszarda Matuszewskiego.

Obecnie jest to największy zbiór miłoszianów w Polsce i trzeci co do wielkości na świecie po Archiwum Miłosza w Beinecke Library w New Haven w USA, której Biblioteka Narodowa pomagała w roku 2009 w opracowaniu jej zbiorów miłoszowskich oraz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura" w Maisons-Laffitte.