Aktualności BN - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Dyrektor BN nowym przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej

Na inauguracyjnym posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego 22 czerwca br., dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski został wybrany jej przewodniczącym. Rada powoływana jest na pięcioletnią kadencję przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i na pierwszym posiedzeniu jej członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego więcej o Dyrektor BN nowym przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej

Najnowsze nabytki BN

Na odbywającej się 6 czerwca aukcji Warszawskich Antykwariatów Lamus Biblioteka Narodowa zakupiła 25 pozycji katalogowych. Pośród nich na szczególną uwagę zasługują piętnastowieczna rękopiśmienna antologia tekstów łacińskich Florilegium Pawła Deutscherwalda, wydana w 1600 roku szwedzka broszura relacjonująca pozbawienie Zygmunta III Wazy praw do tronu szwedzkiego, diariusz Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła z peregrynacji do Ziemi Świętej (Kraków, 1628) oraz 24 numery „Szewca Warszawskiego" z 1913 roku i trzy roczniki „Taternika" (1943-45) - konspiracyjnego pisma poświęconego taternictwu i alpinizmowi.

Więcej...

Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”

Problemy związane z digitalizacją dziedzictwa narodowego oraz przechowywaniem i udostępnianiem w Internecie polskich zasobów cyfrowych omawiano 17 czerwca w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu, podczas seminarium „Cyfrowe dziedzictwo - kultura dla przyszłości". Honorowy patronat nad spotkaniem objęli Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski więcej o Seminarium „Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości”

Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze

Mistrzowską interpretacją jednego z Kazań Świętokrzyskich w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza i koncertem muzyki dawnej rozpoczęła się promocja najnowszej publikacji BN: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze, przygotowanej pod redakcją Pawła Stępnia przy współpracy Haliny Tchórzewskiej-Kabata i Izabeli Winiarskiej-Górskiej, która odbyła się we wtorek, 16 czerwca. Mimo niepogody, Sala Kariatyd Pałacu Rzeczypospolitej wypełniona była po brzegi licznie przybyłymi gośćmi. Uroczystość otworzył dyrektor BN dr Tomasz Makowski. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta odniósł się do wyjątkowej roli zabytków w podtrzymywaniu i rozwoju kultury narodowej, a samą publikację zaprezentowali szeroko jej twórcy. Utwory muzyczne z epoki wykonywał zespół instrumentalistów muzyki dawnej Ars Nova więcej o Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze

Grzegorz Moryciński Darczyńcą BN

Grzegorz Moryciński, wybitny artysta malarz, uhonorowany został tytułem Darczyńcy Biblioteki Narodowej i tabliczką w Galerii Darczyńców BN. Uroczystość odbyła się we wtorek, 16 czerwca w gmachu głównym Biblioteki. Dar Grzegorza Morycińskiego obejmuje 50 pasteli z cyklu „Demony" oraz siedem tomów dzienników Artysty z lat 1967-2007. Ponadto Artysta zgodził się udzielić BN nieodpłatnej licencji na opublikowanie całego cyklu „Demony" w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Podczas uroczystości podziękowania w imieniu Książnicy Narodowej wyrazili dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Agata Pietrzak, a o twórczości Artysty opowiedział dr Łukasz Kossowski, krytyk sztuki z Muzeum Literatury więcej o Grzegorz Moryciński Darczyńcą BN

XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

W dniach 3-5 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD. Zorganizowane zostały przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP przy współpracy z Biblioteką Narodową oraz ze wsparciem merytorycznym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W warsztatach uczestniczyło 276 osób. W czasie obrad wybrano nowy Zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów więcej o XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

BN podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową Iranu

Porozumienie o współpracy pomiędzy BN a Biblioteką Narodową i Archiwum Islamskiej Republiki Iranu podpisali dyrektorzy obu instytucji w czwartek, 4 czerwca w Warszawie. Przebywający z kilkudniową wizytą w Polsce goście z irańskiej biblioteki spotkali się z dyrekcją BN oraz z przedstawicielami MKiDN i MSZ w gmachu głównym BN w al. Niepodległości więcej o BN podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową Iranu