Maciej Sagata z Instytutu Bibliograficznego BN sekretarzem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Maciej Sagata z Instytutu Bibliograficznego BN sekretarzem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Data publikacji:

Na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej Maciej Sagata został powołany na funkcję sekretarza Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Komitet Techniczny nr 242 prowadzi prace normalizacyjne z zakresu informacji i dokumentacji. Obecnie zajmuje się między innymi normą dotyczącą wskaźników funkcjonalności bibliotek (PN-ISO 11620P) oraz kompozycji wydawniczej książki (PN-N 01222P).

Maciej Sagata jest asystentem w Pracowni Teorii i Organizacji Bibliografii IB BN. Zajmuje się m.in. tłumaczeniem dokumentacji formatu MARC 21, redakcją przepisów katalogowania przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz rozwijaniem serwisu data.bn.org.pl. Prowadzi także badania dotyczące terminologii bibliotecznej oraz metod prezentacji i wizualizacji danych bibliograficznych przy użyciu nowych technologii.