Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

KADRY

Maciej Sagata z Instytutu Bibliograficznego BN sekretarzem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

KADRY

Na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej Maciej Sagata został powołany na funkcję sekretarza Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Komitet Techniczny nr 242 prowadzi prace normalizacyjne z zakresu informacji i dokumentacji. Obecnie zajmuje się między innymi normą dotyczącą wskaźników funkcjonalności bibliotek (PN-ISO 11620P) oraz kompozycji wydawniczej książki (PN-N 01222P) więcej o Maciej Sagata z Instytutu Bibliograficznego BN sekretarzem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Szymon Kiełpiński kierownikiem Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN

KADRY

Z dniem 1 lipca 2017 r. Szymon Kiełpiński obejmie stanowisko kierownika Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Głównym zadaniem Pracowni jest przekształcenie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN oraz pomoc metodyczna dla bibliotek używających JHP BN więcej o Szymon Kiełpiński kierownikiem Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN