Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Święta Wielkanocne

Spokojnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzą dyrekcja i pracownicy Biblioteki Narodowej.

Szkolenia w kwietniu i maju

W kwietniu i maju Biblioteka Narodowa proponuje cztery różnorodne szkolenia, organizowane przez Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej BN. Oferta skierowana jest do pracowników bibliotek, archiwów, muzeów i innych instytucji kultury oraz osób prywatnych. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą innych szkoleń. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kart zgłoszeń. W przypadku zebrania się odpowiedniej grupy możliwe jest ustalenie dodatkowych terminów więcej o Szkolenia w kwietniu i maju

Oprawcy książek – słuchaj online 9. odcinka audycji

Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11 na antenie TOK FM Oprawcy książek, czyli dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz Cezary Łasiczka i Karolina Głowacka z TOK FM, dyskutowali o książkach i literaturze. Z okazji prima aprilis przewodnim tematem rozmowy było kłamstwo i kłamcy, a omawianymi dziełami: Billy Kłamca Keitha Waterhouse'a, Buszujący w zbożu J.B. Salingera oraz Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Słuchaj zapisu audycji z 1 kwietnia Flash nie zainstalowany  więcej o Oprawcy książek – słuchaj online 9. odcinka audycji

Rzymska promocja katalogu poloników Urbaniany

W piątek, 30 marca w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana odbyła się promocja drugiego tomu serii Polonika XVI-XVIII wieku w bibliotekach rzymskich, poświęconego zbiorom Urbaniany. Seria wydawana jest przez Bibliotekę Narodową z Fundacją Rzymską im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej i Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych. Podczas promocji głos zabrali: prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, rektor Urbaniany prof. Alberto Trevisiol i dyrektor jej biblioteki ks. Marek Rostkowski oraz dyrektor BN dr Tomasz Makowski i Michał Spandowski z Zakładu Starych Druków BN, współautor katalogu. W spotkaniu wzięli udział również rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych ks. dr Hieronim Fokciński, dyrektor Stacji PAN w Rzymie prof. Leszek Kuk, Paweł Morawski - syn dr. Stanisława Morawskiego, prezesa Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej oraz Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BN ds. cyfrowych więcej o Rzymska promocja katalogu poloników Urbaniany

Posiedzenie Senackiego Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa z udziałem dyrektora BN

Pierwsze posiedzenie Senackiego Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa odbyło się w środę, 27 marca w Senacie RP. Zespołowi przewodniczy senator Barbara Borys-Damięcka. Do prac Zespołu zaproszono dwoje bibliotekarzy: dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego oraz dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Teresę Szymorowską, a także Beatę Chmiel, Grzegorza Gaudena, Katarzynę Janowską i Beatę Stasińską więcej o Posiedzenie Senackiego Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa z udziałem dyrektora BN

BN uhonorowana tytułem Partnera 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

Podczas Jubileuszowego X Finału kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom" Biblioteka Narodowa została uhonorowana tytułem „Partnera 10-lecia", w uznaniu „wyjątkowych zasług w dziele krzewienia idei czytania dzieciom oraz wspierania kampanii". Okolicznościowy dyplom odebrał dyrektor BN dr Tomasz Makowski, członek Komitetu Honorowego Jubileuszu, na uroczystości, która odbyła się w poniedziałek, 26 marca w warszawskim Teatrze Dramatycznym więcej o BN uhonorowana tytułem Partnera 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”