Małgorzata Kurowska kierownikiem Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Małgorzata Kurowska kierownikiem Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939

Data publikacji:

Małgorzata Kurowska od 1 lipca 2019 r. objęła stanowisko kierownika Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939. Małgorzata Kurowska jest absolwentką Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz studiów podyplomowych w zakresie filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW.

W Bibliotece Narodowej pracuje od 2013 r., początkowo w Zespole Zadaniowym Korpus Publikacji Polskich, następnie w Zakładzie Bibliografii Polskiej 1901–1939. Brała również udział w projekcie Patrimonium oraz w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, w ramach którego katalogowała zbiory biblioteczne w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce PIASA oraz w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Jest autorką artykułu pt. Historia powstania kartoteki głównej Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939, opublikowanego w 48 tomie „Rocznika Biblioteki Narodowej”.