Agata Siry nowym kierownikiem Kancelarii BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Agata Siry nowym kierownikiem Kancelarii BN

Data publikacji:

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku funkcję kierownika Kancelarii Biblioteki Narodowej obejmie Agata Siry.

Agata Siry jest absolwentką Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w administracji publicznej, kontroli i audytu w jednostkach administracji publicznej oraz administrowania finansami publicznymi. Pracę w Bibliotece Narodowej rozpoczęła w Zakładzie Uzupełniania Zbiorów (Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów Nowszych) w 2001 roku. W latach 2012-2018 pracowała w Kancelarii, w latach 2013-2015 pełniła funkcję zastępcy kierownika Kancelarii. Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku pracowała w Zespole do spraw Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.