Szymon Kiełpiński kierownikiem Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Szymon Kiełpiński kierownikiem Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN

Data publikacji:

Z dniem 1 lipca 2017 r. Szymon Kiełpiński obejmie stanowisko kierownika Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Głównym zadaniem Pracowni jest przekształcenie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN oraz pomoc metodyczna dla bibliotek używających JHP BN.

Szymon Kiełpiński jest starszym kustoszem, muzykologiem i bibliotekarzem. Od 2006 r. pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Od początku pracy bibliotekarskiej związany jest z opracowaniem rzeczowym, przede wszystkim w Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Był członkiem Zespołu ds. Rozwoju JHP BN, od 2015 r. jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN.