Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

XXXII Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i całej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie Biblioteka Narodowa organizuje po raz pierwszy w Warszawie doroczną sesję Stałej Konferencji. Tegoroczna Sesja poświęcona będzie kontaktom instytucji członkowskich Sesji z instytucjami krajowymi. Jej obrady odbędą się w dniach 9-11 września.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w dniu otwartym obrad, w piątek, 10 września więcej o XXXII Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

MAB 2010 - wystawa

Na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i całej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie Biblioteka Narodowa zorganizowała po raz pierwszy w Warszawie doroczną sesję Stałej Konferencji. Tegoroczna Sesja poświęcona była kontaktom instytucji członkowskich Konferencji z instytucjami krajowymi. Jej obrady odbyły się w dniach 9-11 września.

W celu przybliżenia polskiej opinii publicznej informacji o instytucjach polonijnych należących do Stałej Konferencji MAB w holu przy szatniach Gmachu Głównego Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213) została zorganizowana wystawa prezentująca ich historię i bieżącą działalność. Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Biblioteki Narodowej. Wstęp wolny.

Ośrodki wchodzące w skład Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w sposób szczególny przyczyniają się od wielu lat do gromadzenia, przechowywania i udostępniania dóbr kultury polskiej poza granicami naszego kraju: gromadzą prace z zakresu historii, literatury i sztuki, kompletują wydawnictwa emigracyjne, wydają opracowania bibliograficzne, prowadzą wymianę wydawnictw z bibliotekami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce, gromadzą źródła naukowe i prowadzą badania historyczne związane z najnowszymi dziejami Polski, kolekcjonują pamiątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne, opiekują się pomnikami i wydają własne publikacje.
Stała Konferencja jest ważnym forum wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji emigracyjnych z całego świata.

 

Certyfikat Biblioteka+. Konferencja prasowa BN i IK

Biblioteka Narodowa i Instytut Książki zapraszają na konferencję prasową, na której ogłoszony zostanie program przyznawania Certyfikatu Biblioteka+. Konferencja odbędzie się w środę 14 lipca o godz. 10 w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 214 w Sali Darczyńców (wejście A - dla czytelników). W konferencji udział weźmie dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz dyrektor IK Grzegorz Gauden.

Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych

Po środowiskowych konsultacjach, które toczyły się od roku 2009 Biblioteka Narodowa w porozumieniu z EBIB organizuje 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych. Wydaje się, że problemy prawne są coraz trudniejsze, a biblioteki cyfrowe poszerzają kolekcje, w związku z tym powinniśmy podnieść kompetencje prawne bibliotekarzy w takim zakresie, by czuli się pewniej budując elektroniczne zasoby dla Polski.

Niestety, z powodu wielkiego zainteresowania Seminarium limit wolnych miejsc został wyczerpany. Nie przyjmujemy już dalszych zgłoszeń.

Pobierz zaproszenie
Pobierz szczegółową informację
Pobierz program

 

Zebranie naukowe IKiCz

16 czerwca 2010 w BN odbędzie się zebranie naukowe Instytutu Książki i Czytelnictwa, na którym Anna Karczewska wygłosi referat: O jedność społeczną sympatyczną. Idea oświaty ludowej w Królestwie Polskim w latach 1858-1862

Zebrania naukowe IKiCz odbywają się w środy o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki Narodowej: Warszawa, Al. Niepodległości 213, w sali konferencyjnej nr 2001 na II piętrze obok gabinetu zastępcy dyrektora BN.

 

Warsztaty JHP BN i UKD 2010

W dniach 9-11 czerwca 2010, w Bibliotece Narodowej, w sali im. Stefana Dembego, odbędą się Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych BN i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2010 organizowane przez Bibliotekę Narodową.Zapraszamy wszystkich bibliotekarzy zainteresowanych problemami związanymi z opracowaniem rzeczowym. Zapraszamy także pracowników Biblioteki Narodowej - chętnych prosimy o wpisywanie się na listę uczestników, która będzie wyłożona w punkcie rejestracji więcej o Warsztaty JHP BN i UKD 2010

Zebranie Instytutu Bibliograficznego - 27.05

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie Instytutu Bibliograficznego BN. Odbędzie się ono w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, w Warszawie, przy al. Niepodległości 213.

27 maja 2010 r. (czwartek), godz. 11:00, sala 200
Grażyna Jaroszewicz, Magdalena Krynicka (Biblioteka Narodowa): International Standard Bibliographic Description (ISBD) preliminary consolidated edition oraz Area 0 content form and media type area - założenia, problemy, perspektywy

Konferencja jubileuszowa IKiCz

Biblioteka Narodowa zaprasza na konferencję „Czytelnik - biblioteka. Między kodeksem a siecią", zorganizowaną z okazji jubileuszu 55-lecia powstania Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Konferencja odbędzie się w dniu 26 maja 2010 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej w Sali Darczyńców. Początek konferencji o godz. 11.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na życzenie potwierdzamy pobyt na drukach delegacyjnych. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji.
Kontakt: Mirosława Dobrowolska (IKiCz BN): e-mail: m.dobrowolska@bn.org.pl tel. (22) 608 25 12

Pobierz program konferencji

Krystyna Ramlau-Klekowska - spotkanie wspomnieniowe

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Narodowej oraz Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone Krystynie Ramlau-Klekowskiej - wieloletniemu pracownikowi Biblioteki Narodowej, kierownikowi Instytutu Bibliograficznego w latach 1979-1993.
Spotkanie odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, w Warszawie, przy al. Niepodległości 213, 25 maja 2010 r. (wtorek) o godz. 11 w sali 218. Wprowadzenie - mgr Danuta Bilikiewicz-Blanc.
W programie wspomnienia współpracowników, przyjaciół, znajomych.