Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

ZAPRASZAMY

Biblioteki publiczne wobec seniorów - zebranie naukowe IKiCz

Instytut Książki i Czytelnictwa serdecznie zaprasza na zebranie naukowe. Na zebraniu wystąpi Mirosława Dobrowolska (IKiCz) z referatem „Biblioteki publiczne wobec seniorów" oraz Zofia Zasacka (IKiCz), która przedstawi komunikat z konferencji międzynarodowej. Spotkanie odbędzie się 13 października 2010 r. o godz. 11 w gmachu głównym Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213, wejście B), w sali konferencyjnej nr 2001 (II piętro, obok gabinetu Zastępcy Dyrektora BN).

Moja Warszawa Stanisława Gieysztora - promocja książki

Biblioteka Narodowa i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na promocję książki Stanisława Gieysztora Moja Warszawa, wydanej w serii Biblioteka Warszawska.

Publikację zaprezentuje redaktor książki Barbara Petrozolin-Skowrońska. Fragmenty czytać będzie Andrzej Ferenc.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 października o godz. 13.00 w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213 (wejście A).

 

Salon Księgarzy: Ziuta - książki gliną malowane

Waldemar Janaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
Henryk Tokarz, prezes Izby Księgarstwa Polskiego
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej

zapraszają do

SALONU KSIĘGARZY
na spotkanie z Panią Józefą Witas
właścicielką księgarni „Agora" w Bolesławcu
pod hasłem

ZIUTA - KSIĄŻKI GLINĄ MALOWANE

* * *

16 września 2000 r. (czwartek), godz. 14,
Biblioteka Narodowa w Warszawie,
al. Niepodległości 213, Sala Darczyńców (wejście A)

* * *

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Kaleta

 

XXXII Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i całej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie Biblioteka Narodowa organizuje po raz pierwszy w Warszawie doroczną sesję Stałej Konferencji. Tegoroczna Sesja poświęcona będzie kontaktom instytucji członkowskich Sesji z instytucjami krajowymi. Jej obrady odbędą się w dniach 9-11 września.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w dniu otwartym obrad, w piątek, 10 września więcej o XXXII Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

MAB 2010 - wystawa

Na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i całej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie Biblioteka Narodowa zorganizowała po raz pierwszy w Warszawie doroczną sesję Stałej Konferencji. Tegoroczna Sesja poświęcona była kontaktom instytucji członkowskich Konferencji z instytucjami krajowymi. Jej obrady odbyły się w dniach 9-11 września.

W celu przybliżenia polskiej opinii publicznej informacji o instytucjach polonijnych należących do Stałej Konferencji MAB w holu przy szatniach Gmachu Głównego Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213) została zorganizowana wystawa prezentująca ich historię i bieżącą działalność. Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Biblioteki Narodowej. Wstęp wolny.

Ośrodki wchodzące w skład Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w sposób szczególny przyczyniają się od wielu lat do gromadzenia, przechowywania i udostępniania dóbr kultury polskiej poza granicami naszego kraju: gromadzą prace z zakresu historii, literatury i sztuki, kompletują wydawnictwa emigracyjne, wydają opracowania bibliograficzne, prowadzą wymianę wydawnictw z bibliotekami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce, gromadzą źródła naukowe i prowadzą badania historyczne związane z najnowszymi dziejami Polski, kolekcjonują pamiątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne, opiekują się pomnikami i wydają własne publikacje.
Stała Konferencja jest ważnym forum wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji emigracyjnych z całego świata.

 

Certyfikat Biblioteka+. Konferencja prasowa BN i IK

Biblioteka Narodowa i Instytut Książki zapraszają na konferencję prasową, na której ogłoszony zostanie program przyznawania Certyfikatu Biblioteka+. Konferencja odbędzie się w środę 14 lipca o godz. 10 w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 214 w Sali Darczyńców (wejście A - dla czytelników). W konferencji udział weźmie dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz dyrektor IK Grzegorz Gauden.

Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych

Po środowiskowych konsultacjach, które toczyły się od roku 2009 Biblioteka Narodowa w porozumieniu z EBIB organizuje 18 czerwca 2010 r. w siedzibie Biblioteki Narodowej Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych. Wydaje się, że problemy prawne są coraz trudniejsze, a biblioteki cyfrowe poszerzają kolekcje, w związku z tym powinniśmy podnieść kompetencje prawne bibliotekarzy w takim zakresie, by czuli się pewniej budując elektroniczne zasoby dla Polski.

Niestety, z powodu wielkiego zainteresowania Seminarium limit wolnych miejsc został wyczerpany. Nie przyjmujemy już dalszych zgłoszeń.

Pobierz zaproszenie
Pobierz szczegółową informację
Pobierz program

 

Zebranie naukowe IKiCz

16 czerwca 2010 w BN odbędzie się zebranie naukowe Instytutu Książki i Czytelnictwa, na którym Anna Karczewska wygłosi referat: O jedność społeczną sympatyczną. Idea oświaty ludowej w Królestwie Polskim w latach 1858-1862

Zebrania naukowe IKiCz odbywają się w środy o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki Narodowej: Warszawa, Al. Niepodległości 213, w sali konferencyjnej nr 2001 na II piętrze obok gabinetu zastępcy dyrektora BN.

 

Warsztaty JHP BN i UKD 2010

W dniach 9-11 czerwca 2010, w Bibliotece Narodowej, w sali im. Stefana Dembego, odbędą się Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych BN i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2010 organizowane przez Bibliotekę Narodową.Zapraszamy wszystkich bibliotekarzy zainteresowanych problemami związanymi z opracowaniem rzeczowym. Zapraszamy także pracowników Biblioteki Narodowej - chętnych prosimy o wpisywanie się na listę uczestników, która będzie wyłożona w punkcie rejestracji więcej o Warsztaty JHP BN i UKD 2010