Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Rocznik świętokrzyski dawny – opowieść o pracy średniowiecznych skrybów

Rocznik świętokrzyski dawny: zabytek niewielkich rozmiarów, ale olbrzymiej wagi, jest to bowiem najstarszy zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii – zaznacza Magdalena Łanuszka, doktor historii sztuki oraz mediewistka, autorka jednego z esejów opublikowanych w książce Pierwsze/Najstarsze w zbiorach Biblioteki Narodowej więcej o Rocznik świętokrzyski dawny – opowieść o pracy średniowiecznych skrybów

Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium” – realizacje konserwatorskie

W dwudziestym numerze „Notesu Konserwatorskiego” ukazał się artykuł Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium”realizacje konserwatorskie autorstwa Justyny Król-Próby, kierownika Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej. Podejmuje on problematykę pracy konserwatora ze zbiorami dawnymi, poddawanymi masowej digitalizacji w ramach programu „Patrimonium” więcej o Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium” – realizacje konserwatorskie

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł za rok 2019

BIBLIOGRAFIA

Bibliotek Narodowa, jako główne archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowy ośrodek informacji bibliograficznej, opublikowała „Bibliografię Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” za rok 2019. Zawiera ona 424 pozycje czasopism rejestrowanych na podstawie egzemplarza obowiązkowego. Wśród nich są dostępne pierwsze numery czasopism, które zaczęły się ukazywać oraz ostatnie, jeśli zmieniły tytuł lub przestały ukazywać się więcej o Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł za rok 2019

Wi-Fi dla bibliotek w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego”

Biblioteka Narodowa zachęca wszystkie gminy i biblioteki publiczne do udziału w konkursie „Publiczny internet dla każdego”. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest zapewnienie w miejscach publicznych – w tym w bibliotekach – bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu więcej o Wi-Fi dla bibliotek w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego”

Posiedzenie KRB w dniu 17 stycznia 2020 r.

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i kierowników działów instrukcyjno-metodycznych. W pierwszej części spotkania Krajowa Rada Biblioteczna, zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury więcej o Posiedzenie KRB w dniu 17 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz ustaliła plan pracy na rok 2020. Ponadto Rada ds. NZB powołała zespół roboczy do rozpatrzenia wniosku marszałka województwa zachodniopomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej.