Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Krajowa Rada Biblioteczna obradowała z bibliotekami wojewódzkimi

W piątek, 17 stycznia 2020 roku, na zaproszenie dr. Tomasza Makowskiego odbyło się w Bibliotece Narodowej posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej z udziałem dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych i kierowników działów instrukcyjno-metodycznych. Celem spotkania były działania i inicjatywy istotne dla rozwoju bibliotek – zmiany w sprawozdawczości bibliotek, łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury oraz zakup nowości wydawniczych więcej o Krajowa Rada Biblioteczna obradowała z bibliotekami wojewódzkimi

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Historia i znaczenie

UKD

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) jest językiem uniwersalnym, o strukturze klasyfikacji, wykorzystującym system dziesiętny. Ma ona międzynarodowy i powszechny zasięg, a jej zakres dziedzinowy jest nieograniczony. UKD ma charakter hierarchiczny, co  pozwala na tworzenie powiązań, sieci semantycznych pomiędzy poszczególnymi jednostkami tego języka. Organizuje w jednym drzewie klasyfikacyjnym dyscypliny naukowe, dziedziny wiedzy praktycznej i ich obiekty oraz własności tych obiektów więcej o Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Historia i znaczenie

Uroczyste wręczenie odznaczeń w Bibliotece Narodowej

ODZNACZENIA

W środę 18 grudnia 2019 roku w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych pracowników Biblioteki Narodowej. W uroczystości wziął udział dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mateusz Adamkowski, który wręczył 26 odznaczeń.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi dla polskiego bibliotekarstwa odznaczenia otrzymały następujące osoby:

 

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Zofia Żurawińska

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

dr Monika Mitera

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

dr Olga Dawidowicz-Chymkowska

Hanna Machnik

Agata Pietrzak

Beata Szczygieł

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Joanna Bachtin

Jolanta Brzozowska

Michalina Byra

Leon Chiliński

Alfred Kabata

Ewa Śmietańska

Mieczysław Tkaczyk

Danuta Trzaska

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Sławomir Majcher

Katarzyna Ostenda

Andrzej Reda

 

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” następującym osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz polskiego bibliotekarstwa:

 

Bogumiła Bańska

dr Roman Chymkowski

Dominik Cieszkowski

dr Katarzyna Garczewska-Semka

Izabela Koryś

Małgorzata Kozłowska

Paweł Mazur

Grażyna Spiechowicz-Kristensen

Anna Surma

 

Wszystkim odznaczonym pracownikom serdecznie gratulujemy.

 

 

Zmarł Stanisław August Morawski

WSPOMNIENIE

Zmarł Stanisław August Morawski

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nestora włoskiej Polonii dr. Stanisława Augusta Morawskiego, prezesa Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej, odznaczonego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, współpracującego od lat 80. ubiegłego wieku z Biblioteką Narodową. Był jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech, współtwórcą ośrodków pomocy dla Polaków: powstałego w 1962 roku Centro Esperienze Internazionali oraz utworzonego w 1973 roku wraz z Wandą Gawrońską Centro Incontri e Studi Europei. Pełnił również funkcję dyrektora biblioteki centralnej Universita Internazionale degli Studi Sociali. Od 1979 roku kierował Fundacją Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej – placówki naukowo-badawczej promującej we Włoszach naukę, kulturę i sztukę polską.

W roku 1988 Biblioteka Narodowa podpisała porozumienie z dr. Stanisławem Augustem Morawskim, reprezentującym Fundację Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej, oraz z ks. dr. Hieronimem Fokcińskim, reprezentującym Papieski Instytut Studiów Kościelnych (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici). Trzy wymienione instytucje nawiązały wtedy współpracę w zakresie wspólnego opracowania i opublikowania katalogu poloników starodruków znajdujących się we włoskich bibliotekach naukowych. Dotychczas ukazało się sześć tomów katalogu, siódmy jest w trakcie opracowania.

Ze smutkiem żegnamy Stanisława Augusta Morawskiego – legendę polskiej emigracji.