Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

AKTUALNOŚCI

Katalog „Żydowskie druki ulotne w Siedlcach, Chełmie, Białej Podlaskiej 1919–1931”

czytaj więcej o Katalog „Żydowskie druki ulotne w Siedlcach, Chełmie, Białej Podlaskiej 1919–1931”

Ograniczenie działalności bibliotek do 14 marca. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

czytaj więcej o Ograniczenie działalności bibliotek do 14 marca. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

czytaj więcej o Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

Paula Betscher kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów

czytaj więcej o Paula Betscher kierownikiem Zakładu Udostępniania Zbiorów

Marta Wojciechowska kierownikiem Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego

czytaj więcej o Marta Wojciechowska kierownikiem Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego