Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

UKD

Opracowane przez dr Jolantę Hys i Joannę Kwiatkowską z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej nowe tablice skrócone UKD pod tytułem Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01 otrzymały Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym” więcej o Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Cztery biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego

RADA NZB

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozporządzeniem z dnia 26 marca 2020 r. zaliczył do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) zbiory kolejnych czterech bibliotek: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  więcej o Cztery biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dyrekcja oraz pracownicy Biblioteki Narodowej życzą wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów i zadowolenia z pracy, szczególnie w tym trudnym dla nas czasie, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Skrócenie okresu kwarantanny książek w bibliotekach do 3 dni

KOMUNIKAT

W związku z najnowszymi wynikami badań nad koronawirusem Sars-CoV-2 Biblioteka Narodowa zmienia rekomendację dotyczącą okresu kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotekach. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby). Nie zmienia się rekomendacji dla tektury i papieru – wirus jest aktywny do 24 godzin. Pozostałe rekomendacje dotyczące zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem pozostają bez zmian. Ponieważ autorzy badań, na podstawie których skrócono rekomendowany okres kwarantanny, zalecają ostrożność przy interpretacji ich wyników, Biblioteka Narodowa rekomenduje wydłużenie kwarantanny, jeśli jest to możliwe w bibliotece, i potraktowanie okresu 3 dni jako minimalny. Po publikacji nowszych badań BN będzie weryfikowała swoje rekomendacje zgodnie z najnowszą wiedzą na temat koronawirusa.

Przypominamy, że przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki.

Przypominamy, że po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały.