Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Cyfrowe kopie obiektów z Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w czytelniach Biblioteki Narodowej

Na mocy umowy, podpisanej 25 czerwca 2010 roku przez Bibliotekę Narodową i Fundację „Biblioteca Benedetto Croce”, Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, znajdujące się w Neapolu, zostało uporządkowane, zinwentaryzowane w formie elektronicznej bazy danych oraz zdigitalizowane w celu wieczystego przechowywania i wykorzystania w opracowaniach naukowych i edytorskich więcej o Cyfrowe kopie obiektów z Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w czytelniach Biblioteki Narodowej

Zmarł prof. Aleksander Schenker (1924-2019)

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Aleksandra Schenkera.

Krakowianin z urodzenia, od 1946 r. zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, przez całe życie zawodowe związany z Yale University. Lingwista, wieloletni profesor tamtejszego Slavic Studies, autor podręcznika do nauki języka polskiego Beginning Polish. Przyjaciel polskich pisarzy i artystów, w swoim domu w Hamden pod Hew Haven gościł m.in. Czesława Miłosza, Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta, Leszka Kołakowskiego, Jana Lebensteina. Pomagał stworzyć kolekcję poloników rękopiśmiennych w Beinecke Library, potem wspierał młodych polskich badaczy korzystających z niej poprzez powołanie Christina and Alexander Schenker Fellowship. W 2013 roku Aleksander Schenker podarował Bibliotece Narodowej część swojego archiwum dotyczącą Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, w tym 34 listy Miłosza i 17 listów Herberta oraz dokumentację legendarnego „zielonego” tomu Utwory poetyckie. Poems Miłosza z 1976 r., którego Schenker był pomysłodawcą i autorem obszernego wstępu w języku angielskim – tom ten niewątpliwie przyczynił się do międzynarodowej kariery przyszłego Noblisty.

Ukazał się Katalog poloników w Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana

Szósty tom serii Polonika XVI–XVIII wieku w bibliotekach rzymskich, opracowany przez Krzysztofa Solińskiego, prezentuje zbiory poloników, silesiaków i parapoloników znajdujące się w zasobach biblioteki włoskiej akademii nauk (Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei) oraz w, połączonej z nią w 1884 roku, bibliotece rzymskiego rodu Corsinich (Biblioteca Corsiniana) więcej o Ukazał się Katalog poloników w Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana

Ukazał się Katalog Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 20 maja 2019 roku minęła 100. rocznica urodzin tego znakomitego pisarza, krytyka literackiego i eseisty, żołnierza, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, współtwórcy „Kultury” paryskiej – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego życia kulturalnego i literackiego na emigracji więcej o Ukazał się Katalog Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Fundacji „Biblioteca Benedetto Croce”

Izabela Koryś: Książki bardziej książkowe od innych. Społeczne atrybuty prototypu książki

Kiedy w 1992 roku Biblioteka Narodowa rozpoczęła regularne badania stanu czytelnictwa w Polsce, książka była pojęciem całkiem zrozumiałym – jego zakres wyznaczała materialna forma kodeksu, która jednoznacznie odróżniała ją od prasy. Książki dzieliły się wówczas na beletrystykę i niebeltrystykę, albumy, atlasy, encyklopedie, itp., niemniej to co jest książką, a to co nią nie jest, z racji materialnej formy kodeksu było dla ówczesnych użytkowników oczywiste więcej o Izabela Koryś: Książki bardziej książkowe od innych. Społeczne atrybuty prototypu książki

Małgorzata Kurowska kierownikiem Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939

ZMIANY KADROWE

Małgorzata Kurowska od 1 lipca 2019 r. objęła stanowisko kierownika Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939. Małgorzata Kurowska jest absolwentką Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz studiów podyplomowych w zakresie filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW więcej o Małgorzata Kurowska kierownikiem Zakładu Bibliografii Polskiej 1901–1939