Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej

Profilaktyka ochrony materiałów bibliotecznych podczas ich przechowywania i udostępniania to jedno z głównych zadań dla bibliotekarzy i konserwatorów, zajmujących się zbiorami. Niezależnie od dokonania aktu rejestracji w narodowym zasobie bibliotecznym, wszystkie biblioteki posiadające materiały biblioteczne o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego powinny przestrzegać tych samych zasad ochrony. Propozycję procedur z zakresu konserwacji zabezpieczającej (wraz ze wzorami dokumentów) do wykorzystania w dużych bibliotekach w Polsce przedstawiono w artykule Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej autorstwa Ewy Potrzebnickiej, pełnomocnika dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego więcej o Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej

Sakramentarz tyniecki, czyli uczone białogłowy

WYDAWNICTWO BN

Sakramentarz tyniecki, poprzednik mszału, to znajdująca się w zbiorach Biblioteki Narodowej jedna z najstarszych chrześcijańskich ksiąg liturgicznych, zawierająca najważniejsze modlitwy odmawiane podczas mszy w drugiej połowie X wieku. Jest on doskonałym pretekstem do przypomnienia tak często pomijanych przez historyków związków kobiet z literaturą. Grzegorz Pac, doktor historii i mediewista, w swoim eseju „Kobiety i książki we wczesnośredniowiecznej Polsce i Europie” stawia pytanie, czy rzeczywiście kobiety i książki łączyła we wczesnym średniowieczu jakaś szczególna więź. I odpowiada na nie twierdząco więcej o Sakramentarz tyniecki, czyli uczone białogłowy

Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019”. W okresie sprawozdawczym Rada zajmowała się przede wszystkim rozpatrywaniem wniosków o połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Wydano opinie w sprawie 41 projektów zmian w strukturach organizacyjnych instytucji kultury. Ponadto KRB podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od 2021 roku więcej o Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Bibliotecznej za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał więcej o Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019