Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

EN

Ogłoszenia

KONKURS 2/2023

Lista rankingowa 2/2023

W dniu 16 listopada 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

 

Opracowane przez: 
Andrzej Szozda
Data opracowania: 
2023-11-16 18:01:17
Opublikowane przez: 
Andrzej Szozda
Data opublikowania: 
2023-11-16 18:01:17

Lista rankingowa Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021–2025 zaakceptowana

W dniu 17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

 

 

Opracowane przez: 
Marzena Sokołowska
Data opracowania: 
2023-07-18 18:04:55
Opublikowane przez: 
Liliana Skoczylas
Data opublikowania: 
2023-07-18 18:04:55

KIERUNEK INTERWENCJI 1.1. ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków do Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.
Szczegóły zostały zamieszczone w tym komunikacie.

Opracowane przez: 
Marzene Sokołowską
Data opracowania: 
2023-06-01 11:41:19
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2023-06-01 11:41:19
Data ostatniej modyfikacji: 
2023-06-01 11:43:16

WDROŻENIE SYSTEMU ALMA W BIBLIOTEKACH – LISTA RANKINGOWA

Biblioteka Narodowa – Operator Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – wdroży w kolejnych 14 dużych bibliotekach publicznych i innych bibliotekach zaliczonych do OSB system do końca 2025 roku.

Opracowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opracowania: 
2023-05-29 12:09:54
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2023-05-29 12:09:54
Data ostatniej modyfikacji: 
2023-05-29 12:14:00

BUDOWA OGÓLNOKRAJOWEJ SIECI BIBLIOTECZNEJ POPRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI BIBLIOTEK – RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków do Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Szczegóły zostały zamieszczone w tym komunikacie

Opracowane przez: 
Andrzej Szozda
Data opracowania: 
2023-03-23 15:25:49
Opublikowane przez: 
Andrzej Szozda
Data opublikowania: 
2023-03-23 15:25:49

Lista rankingowa (II edycja 2022)

W dniu 21 listopada 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

Opracowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opracowania: 
2022-11-25 09:56:25
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2022-11-25 09:56:25

Lista rankingowa Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021–2025 – edycja 2022

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania zostaną udostępnione na indywidualnych kontach w portalu Witkac.pl.

Opracowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opracowania: 
2022-07-13 08:04:25
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2022-07-13 08:04:25
Data ostatniej modyfikacji: 
2022-07-13 08:06:09

Wdrożenie darmowego systemu Alma w bibliotekach – lista rankingowa

W dniu 22 grudnia 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek, w których zostanie wdrożony darmowy system Alma i wyszukiwarka Primo.

Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – wdroży w 16 dużych bibliotekach publicznych i bibliotekach zaliczonych do OSB oraz 124 bibliotekach publicznych z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego system do końca 2025 roku.

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2021-12-22 18:05:42
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-12-22 18:05:42
Data ostatniej modyfikacji: 
2021-12-23 10:13:39

Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek – rusza nabór wniosków

Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków do Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Szczegóły zostały zamieszczone w tym komunikacie.

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2021-12-08 22:09:16
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-12-08 22:09:16

Lista rankingowa Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021–2025

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą od dziś rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Umowy na realizację zadania będą wysyłane bibliotekom w dniach 14–15 października 2021 roku.

 

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2021-10-15 10:25:28
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-10-15 10:25:28

26 mln zł na zakup nowości wydawniczych w roku 2021 – rusza nabór wniosków

Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków do Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Szczegóły zostały zamieszczone w tym komunikacie.

Opracowane przez: 
Barbara Maria Morawiec
Data opracowania: 
2021-08-03 07:33:53
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-08-03 07:33:53

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Biblioteki Narodowej, tj. skanerów do digitalizacji zbiorów

Biblioteka Narodowa ogłasza sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Biblioteki Narodowej, tj. skanerów do digitalizacji zbiorów w trybie przetargu publicznego.

 1. Skanery będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć na terenie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.00 do 13.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu pod numerem tel. 22 608 22 77. Wizja lokalna musi odbyć się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży środków trwałych zostały zawarte w załączonym obwieszczeniu.
 2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 17.06.2021 roku do godz. 15.00 w Kancelarii BN w pok. 283 (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa). Kancelaria BN czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 15.00.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 roku o godz. 09.00 w sali 200 w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z zainteresowanymi kupnem środków trwałych stanowiących własność Biblioteki Narodowej są: w sprawach formalnych: Ewelina Kamińska, tel. 22 608 22 77, e-mail: administracja@bn.org.pl, w sprawach merytorycznych: Grzegorz Maruszewski, tel. 22 608 24 52, e-mail: g.maruszewski@bn.org.pl.

Załączniki:

Informacja o braku złożonych ofert

Opracowane przez: 
Ewelina Kamińska
Data opracowania: 
2021-05-27 14:05:37
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-05-27 14:05:37
Data ostatniej modyfikacji: 
2021-06-18 15:03:28

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Biblioteki Narodowej, tj. skanerów do digitalizacji zbiorów

Biblioteka Narodowa ogłasza sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Biblioteki Narodowej, tj. skanerów do digitalizacji zbiorów w trybie przetargu publicznego.

 1. Skanery będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć na terenie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.00 do 13.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu pod numerem tel. 22 608 22 77. Wizja lokalna musi odbyć się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży samochodu zostały zawarte w załączonym obwieszczeniu.
 2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 28.04.2021 roku do godz. 15.00 w Kancelarii BN w pok. 283 (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa). Kancelaria BN czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 15.00.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 roku o godz. 09.00 w sali 200 w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z zainteresowanymi kupnem środków trwałych stanowiących własność Biblioteki Narodowej są: w sprawach formalnych: Ewelina Kamińska, tel.: 22 608 22 77, e-mail: administracja@bn.org.pl, w sprawach merytorycznych: Grzegorz Maruszewski, tel.: 22 608 24 52, e-mail: g.maruszewski@bn.org.pl.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowane przez: 
Ewelina Kamińska
Data opracowania: 
2021-04-09 14:29:53
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-04-09 14:29:53
Data ostatniej modyfikacji: 
2021-05-05 09:17:52

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż uszkodzonego samochodu ciężarowego Mercedes Benz Vito 111 CDI E4 2.9t o nr rejestracyjnym WU 42581, stanowiącego własność Biblioteki Narodowej

Znak sprawy IV.2351.4.2020/21

Biblioteka Narodowa ogłasza sprzedaż samochodu marki Mercedes Benz Vito 111 CDI E4 2.9t o nr rejestracyjnym WU 42581w trybie przetargu publicznego.

 1. Biblioteka Narodowa uprzejmie informuję, iż samochód ciężarowy będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć na terenie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.00 do 13.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu pod numerem tel. 22 608 22 77.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży samochodu zostały zawarte w załączonym obwieszczeniu.
 3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 17.02.2021 r. do godz. 15.00 w Kancelarii BN w pok. 283 (al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa). Kancelaria BN czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 15.00.
 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r. o godz. 09.00 w sali 200 w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z zainteresowanymi kupnem uszkodzonego samochodu ciężarowego Mercedes Benz Vito 111 CDI E4 2.9t jest Ewelina Kamińska, tel.: 22 608 22 77, administracja@bn.org.pl.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowane przez: 
Ewelina Kamińska
Data opracowania: 
2021-02-02 10:42:35
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2021-02-02 10:42:35
Data ostatniej modyfikacji: 
2021-02-23 13:06:05

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się 19 września 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, w sali nr 200 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 roku na adres: i.rosa@bn.org.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule wiadomości należy wpisać: „Publiczna prezentacja”.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji projektu pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” (dalej zwanym Projektem)

Opracowane przez: 
Sonia Wronkowska
Data opracowania: 
2019-09-03 14:02:36
Opublikowane przez: 
Barbara Morawiec
Data opublikowania: 
2019-09-03 14:02:36
Data ostatniej modyfikacji: 
2019-09-30 16:02:13

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej” planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie 2.2 „Cyfryzacja Procesów Back-Office w Administracji Rządowej”.
Prezentacja odbędzie się 13 sierpnia 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej, w sali nr 200 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 sierpnia 2019 roku na adres: k.luczynska@bn.org.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e mail należy wpisać: „Publiczna prezentacja”.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji projektu pn. „Budowa Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej" (dalej zwanym Projektem)

Opracowane przez: 
Karolina Łuczyńska
Data opracowania: 
2019-07-30 13:59:28
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2019-07-30 13:59:28
Data ostatniej modyfikacji: 
2019-07-30 14:14:45

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie dialogu technicznego w ramach projektu „e-usługa Omnis”

W związku z prowadzonym projektem „e-usługa Omnis” (umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0043/16-00) ogłaszamy prowadzenie dialogu techniczny związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie koncentratora metadanych – Zakup koncentratora wraz z licencjami” oraz dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i implementację systemu zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek”. Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2017-03-14 13:50:29
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2017-03-14 13:50:29
Data ostatniej modyfikacji: 
2017-03-14 14:27:43

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Biblioteka Narodowa (BN) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę środków czystości na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie, których rodzaj i ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w terminie do 10 sierpnia 2016 do godziny 15:00 na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Administracyjno – Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adres: administracja@bn.org.pl

Zał. 1 Arkusz cenowy  i ilościowy – środki czystości

Zał. 2 Umowa środki czystości

Zał. 3 Formularz ofertowy – środki czystości

Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania ofertowego. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.

Biblioteka Narodowa informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków czystości wpłynęło 6 ofert. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro i w dniu 1 września 2016 roku BN podpisała umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-08-04 12:45:41
Opublikowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opublikowania: 
2016-08-04 12:45:41
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-09-06 13:13:24

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „e-Usługa OMNIS” przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (nr naboru: POPC.02.01.00-IP.01-00-002/15).

Prezentacja odbędzie się 23 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali nr 3000 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2016 roku na adres e-mail m.zalewska@bn.org.pl.*

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie w al. Niepodległości 213. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-03-08 11:04:49
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-03-08 11:04:49
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-04-01 14:30:16

Informacja w sprawie ogłoszenia na sprzedaż samochodu Toyota Avensis

Zakład Administracyjno-Gospodarczy Biblioteki Narodowej informuje, że w wyznaczonym terminie składania ofert dotyczących ogłoszenia na sprzedaż samochodu Toyota Avensis, tj. do dnia 19 lutego 2016 roku do godziny 15:00 wpłynęło 6 ofert.
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-02-23 12:29:19
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-02-23 12:29:19

Oferta sprzedaży samochodu osobowego Toyota Avensis

Biblioteka Narodowa informuje, że po przeanalizowaniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta i w dniu 26.02.2016 roku BN podpisała umowę na sprzedaż samochodu Toyota Avensis, na kwotę 5372,00 zł brutto.
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.

Biblioteka Narodowa posiada do odsprzedania samochód osobowy TOYOTA AVENSIS 1.8 SEDAN zielony metalik.
Cena minimalna, dane techniczne oraz zdjęcia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr  2 do niniejszego ogłoszenia.

W celu obejrzenia przedmiotu sprzedaży zapraszamy w godzinach 7:00-15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Wszelkie pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży prosimy przesyłać na adres e-mail: administracja@bn.org.pl.

Oferty należy składać w terminie do 19 lutego 2016 do godziny 15:00 na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Administracyjno – Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adres e-mail: administracja@bn.org.pl

Telefon kontaktowy tel. 22 6082288

Załącznik nr 3 – projekt umowy sprzedaży

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-02-08 16:33:17
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-02-08 16:33:17
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-03-09 14:07:47

Publiczna prezentacja założeń projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się 21 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali nr 3000 w budynku B gmachu głównego Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail: s.wronkowska@bn.org.pl.*

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie w al. Niepodległości 213. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Patrimonium – cyfrowe udostępnienie zasobów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu z dnia 21 stycznia 2016 r.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2016-01-05 15:10:41
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2016-01-05 15:10:41
Data ostatniej modyfikacji: 
2016-02-16 14:05:31

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego Toyota Avensis

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego, znak sprawy IV-2543-12-2015

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2015-11-18 14:54:22
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2015-11-18 14:54:22

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej

Przejdź do ogłoszenia o Konkursie

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2015-07-08 14:29:05
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2015-07-08 14:29:05
Data ostatniej modyfikacji: 
2015-07-08 14:31:22

 

 

 

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

pobierz protokół z prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

 

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Usługa OMNIS”

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „e-Usługa OMNIS” przygotowywanego w związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00 w sali nr 3000 w budynku B, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2015 roku na adres e-mail: m.zalewska@bn.org.pl.*

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie w al. Niepodległości 213. Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „e-Usługa OMNIS” i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2015-04-10 14:24:13
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2015-04-10 14:24:13
Data ostatniej modyfikacji: 
2015-07-08 14:31:58