komunikat - Biblioteka Narodowa

KOMUNIKAT

Biblioteka Narodowa wydłuża godziny otwarcia czytelni ogólnej w czasie epidemii

KOMUNIKAT

Od poniedziałku 22 czerwca 2020 roku Biblioteka Narodowa wydłuża przedziały korzystania z czytelni ogólnej w ciągu dnia:

 • 8.30–13.00
 • 13.30–18.00
 • 18.30–20.30.

Podczas przerw będzie przeprowadzana dezynfekcja stanowisk i innych powierzchni, a także wietrzona czytelnia.

Wejście do czytelni biblioteki jest możliwe wyłącznie, jeśli jest wolne miejsce.

Elektroniczna rezerwacja miejsc w czytelni nie jest już konieczna

KOMUNIKAT

Z powodu mniejszej liczby czytelników niż dostępnych miejsc elektroniczna rezerwacja nie jest konieczna. Aż do złagodzenia przepisów sanitarnych czytelnicy mogą korzystać z czytelni w jednym z trzech przedziałów w ciągu dnia:

 • 8.30–12.30
 • 13.30–17.30
 • 18.30–20.30.

Podczas godzinnych przerw będzie przeprowadzana dezynfekcja stanowisk i innych powierzchni, a także wietrzona czytelnia.

W dniach od 8 do 20 czerwca 2020 roku będzie można zamówić 2 jednostki biblioteczne (tj. książki i czasopisma z XIX-XXI w.). Prosimy o uprzednie składanie zamówień na zbiory poprzez Katalog BN. Osoby, które już zarezerwowały miejsca mają je zagwarantowane. W sytuacji zwiększonej liczby czytelników, ponownie zostanie wprowadzona rezerwacja miejsc.

Wszelkie pytania związane z rezerwacją miejsc prosimy kierować na adres bnczyt@bn.org.pl lub pod nr tel. (22) 608 23 30, (22) 608 24 91.

W związku z otwarciem czytelń Biblioteki Narodowej w czasie epidemii wprowadzone zostały tymczasowe zasady korzystania ze zbiorów.

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników Biblioteki obowiązują nowe zasady korzystania z czytelń w trakcie epidemii:

 • Czytelnicy będą zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do Biblioteki Narodowej oraz do zakrywania ust i nosa,
 • W dniach od 8 do 20 czerwca 2020 roku będzie można zamówić 2 jednostki biblioteczne (tj. książki i czasopisma z XIX-XXI w.),
 • Następne zamówienia będzie można złożyć po zwrocie wypożyczonych jednostek,
 • Zamówienia na zbiory niepodlegające zamówieniom elektronicznym należy kierować na adres bnczyt@bn.org.pl,
 • Zachęcamy do zamawiania publikacji, których nie można znaleźć w innych bibliotekach warszawskich lub tych, które nie są dostępne w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica i w POLONIE,
 • Zamówienia na starodruki są przekazywane do bezpłatnej digitalizacji i udostępnienia w POLONIE do tygodnia po zamówieniu. Nie przewiduje się udostępniania ich w czasie epidemii w innej formie niż poprzez POLONĘ,
 • Cały czas można składać zamówienia na bezpłatne skanowanie starodruków i innych publikacji znajdujących się poza ochroną prawa autorskiego (w większości przypadków 70 lat od śmierci autora, czyli przed 1950 r.) w ramach usługi „Digitalizacja na życzenie” ,
 • Rękopisy będą udostępniane w czytelni zasobu wieczystego w godz. 8.30–17.30 po rezerwacji wizyty e-mailem: manus@bn.org.pl,
 • Zbiory ikonograficzne, mapy, nuty i druki ulotne będą udostępniane po umówieniu wizyty z kierownictwem zakładu odpowiedzialnego na dany typ zbiorów.

Rezerwacji można dokonać e-mailowo:

Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii

Bistro „Recto Verso” nieczynne

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z kolejnym etapem prac remontowych w ramach projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” obejmującym m.in. wymianę wentylacji sali jadalnej, Bistro „Recto Verso” jest zamknięte do czasu zakończenia prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Skrócenie okresu kwarantanny książek w bibliotekach do 3 dni

KOMUNIKAT

W związku z najnowszymi wynikami badań nad koronawirusem Sars-CoV-2 Biblioteka Narodowa zmienia rekomendację dotyczącą okresu kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotekach. Na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby). Nie zmienia się rekomendacji dla tektury i papieru – wirus jest aktywny do 24 godzin. Pozostałe rekomendacje dotyczące zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem pozostają bez zmian. Ponieważ autorzy badań, na podstawie których skrócono rekomendowany okres kwarantanny, zalecają ostrożność przy interpretacji ich wyników, Biblioteka Narodowa rekomenduje wydłużenie kwarantanny, jeśli jest to możliwe w bibliotece, i potraktowanie okresu 3 dni jako minimalny. Po publikacji nowszych badań BN będzie weryfikowała swoje rekomendacje zgodnie z najnowszą wiedzą na temat koronawirusa.

Przypominamy, że przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło to ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki.

Przypominamy, że po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały.