komunikat - Biblioteka Narodowa

KOMUNIKAT

Tomasz Gruszkowski w zarządzie Bibliotheca Baltica

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne Zgromadzenie Ogólne bibliotek należących do Bibliotheca Baltica, organizacji zrzeszającej biblioteki różnych typów z krajów kulturowo związanych z basenem Morza Bałtyckiego. Po podsumowaniu działalności w ostatnich dwóch latach podjęto decyzję o możliwości odbycia kolejnego, 15. Sympozjum Bibliotheca Baltica w Szczecinie w formie hybrydowej lub on-line, zależnie od sytuacji pandemicznej. Do składu Zarządu w wyborach dokooptowano Andrisa Vilksa dyrektora Biblioteki Narodowej Łotwy, Jürgena Warmbrunna dyrektora Biblioteki Instytutu Herdera w Marburgu oraz Tomasza Gruszkowskiego z Biblioteki Narodowej, szefa ośrodka FLA Preservation and Conservation centre for digital preservation, działającego przy BN.

Tomasz Gruszkowski pracuje w Bibliotece Narodowej od 2015 roku, m.in. na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych. Obecnie odpowiada za prace Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych oraz ośrodka IFLA Preservation and Conservation centre for digital preservation. Brał udział jako referent i prowadzący warsztaty na konferencjach zagranicznych i krajowych.

Dziś o godz. 11 Biblioteka Narodowa opublikuje komunikat z nowymi rekomendacjami

KOMUNIKAT

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczącym działalności bibliotek, Biblioteka Narodowa informuje, że opublikuje rekomendacje dla bibliotek dziś w komunikacie o godz. 11 więcej o Dziś o godz. 11 Biblioteka Narodowa opublikuje komunikat z nowymi rekomendacjami

Komunikat KOPIPOLU w sprawie rekompensat dla twórców i wydawców

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w wyniku strat ponoszonych przez twórców i wydawców książek i artykułów naukowych na skutek ich kopiowania za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kopipol.pl

Biblioteki publiczne i naukowe zamknięte od 7 listopada. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

KOMUNIKAT

W związku z bardzo dużą liczbą osób zakażonych koronawirusem i perspektywą wzrostową w najbliższych dniach oraz wynikającą z nich koniecznością zatrzymania transmisji zakażeń w społeczeństwie będą zamknięte m.in. biblioteki publiczne i naukowe od 7 do 29 listopada 2020 roku. Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników więcej o Biblioteki publiczne i naukowe zamknięte od 7 listopada. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Zamknięcie instytucji kultury od 7 listopada

KOMUNIKAT

W związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś o godz. 14 zamknięcie od soboty 7 listopada do 29 listopada 2020 roku instytucji kultury. Trwa ustalanie zakresu zamknięcia bibliotek. Po poznaniu bliższych szczegółów Biblioteka Narodowa poinformuje o swoich rekomendacjach.