Zapisy na szkolenie. Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zapisy na szkolenie. Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

szkenia

Szkolenie odbędzie się we wtorek i środę – 7 i 8 lutego 2023 roku (rozpoczęcie o godz. 10.00).

Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów.

Szkolenie prowadzą pracownicy Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Materiałoznawstwo i technologia: podłoża (historyczne: pergamin, papier czerpany; i nowożytne: papier maszynowy), nośniki informacji (dawne: atrament, druk, farby, tusz, ołówek i współczesne: nośniki audio, cyfrowe, mikrofilmy), budowa książki historycznej i współczesnej, zbiory arkuszowe (kartografia, ikonografia, dokumenty życia społecznego).
  • Przechowywanie zbiorów: polskie normy, podstawowe zasady przechowywania (aspekty techniczne, sposób ułożenia na półkach, przechowywanie obiektów nietypowych, oprawy, magazyn, operowanie książką przez użytkownika).
  • Czynniki niszczące materiały biblioteczne: czynniki fizykomechaniczne, mikrobiologia (badania mikrobiologiczne obiektów, postępowanie z zakażonym materiałem), kwaśny papier (przygotowanie materiałów do odkwaszania, odkwaszanie), udostępnianie zbiorów (ochrona w czasie ekspozycji, transport, nadzór), katastrofy (zapobieganie, likwidacja skutków).

Czas trwania: 16 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 600 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kontakt:

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: szkolenia

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu