Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

UKD

Opracowane przez dr Jolantę Hys i Joannę Kwiatkowską z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej nowe tablice skrócone UKD pod tytułem Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01 otrzymały Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym” więcej o Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Cztery biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego

RADA NZB

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński rozporządzeniem z dnia 26 marca 2020 r. zaliczył do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) zbiory kolejnych czterech bibliotek: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  więcej o Cztery biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dyrekcja oraz pracownicy Biblioteki Narodowej życzą wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów i zadowolenia z pracy, szczególnie w tym trudnym dla nas czasie, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.