Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Umowa między Archiwum Watykańskim, Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych a BN

Rękopisy z Archiwum Watykańskiego (Archivum Secretum Vaticanum), wybrane i zmikrofilmowane przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici), są poddawane digitalizacji w wyniku trójstronnego porozumienia między Biblioteką Narodową, Archiwum Watykańskim a PISK, które podpisali dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, bp Sergio Pagano, Prefekt Archiwum Watykańskiego i ks. dr Hieronim Fokciński, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie więcej o Umowa między Archiwum Watykańskim, Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych a BN

Księgozbiór „Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w literaturze ojczystej" i lwowskie życie literackie przed powstaniem listopadowym

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu otwartych seminariów Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN.

W piątek 20 stycznia o godz. 13.00 dr Markus Eberharter wygłosi wykład Księgozbiór "Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w literaturze ojczystej" i lwowskie życie literackie przed powstaniem listopadowym. 

Pobierz harmonogram seminariów na okres wrzesień 2016 – marzec 2017

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze. 

Wystawa Pierwsze/Najstarsze otwarta w Senacie RP

Biblioteka Narodowa prezentuje w gmachu Senatu RP wystawę podsumowującą cykl pokazów Pierwsze/Najstarsze zorganizowany z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Comiesięczne pokazy największych skarbów piśmiennictwa polskiego, m.in. Rocznika dawnego, Psałterza floriańskiego, Kazań świętokrzyskich czy kronik: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka oraz Jana Długosza, odbywały się w Pałacu Rzeczypospolitej przez cały rok 2016. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w gmachu Senatu RP w środę 11 stycznia z udziałem wicemarszałek Senatu Marii Koc i przewodniczącego senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Jerzego Fedorowicza oraz senatorów. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym koncepcję cyklu Pierwsze/Najstarsze, a następnie oprowadził po wystawie, opowiadając o miejscu poszczególnych obiektów w kulturze Polski więcej o Wystawa Pierwsze/Najstarsze otwarta w Senacie RP

Opakowania i materiały towarzyszące publikacjom dźwiękowym. Referat Marii Wróblewskiej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu otwartych seminariów Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN. W piątek 13 stycznia o godz. 13.00 Maria Wróblewska wygłosi referat Opakowania i materiały towarzyszące publikacjom dźwiękowym – forma i funkcja. Od wydań najstarszych do współczesnych.  więcej o Opakowania i materiały towarzyszące publikacjom dźwiękowym. Referat Marii Wróblewskiej

Kolekcja druków ulotnych Tomasza Wolanina w darze dla BN

Ponad 600 unikatowych druków ulotnych z lat 1913-1924 przekazało Bibliotece Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kolekcję podarował dr Tomasz Wolanin, Amerykanin polskiego pochodzenia, emerytowany wykładowca George Washington University oraz doradca Kongresu i Departamentu Edukacji USA. Gromadzony przez wiele lat zbiór obejmuje ulotki oraz „cegiełki” dotyczące przede wszystkim zbiórek funduszy na cele charytatywne, często związane z pomocą dla ofiar i weteranów walk o niepodległość Polski. Tomasz Wolanin podarował także egzemplarz wydanego w 2016 r. katalogu swojej kolekcji. Uroczyste przekazanie zbiorów odbyło się we wtorek 10 stycznia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych więcej o Kolekcja druków ulotnych Tomasza Wolanina w darze dla BN

640 tysięcy dzieł z Biblioteki Narodowej w Europeanie

Biblioteka Narodowa zakończyła przekazywanie danych opisujących ponad 640 tysięcy obiektów bibliotecznych dostępnych na stronie www.polona.pl do portalu Europeana. Dzięki temu dostęp do zbiorów BN należących do domeny publicznej stał się możliwy również za pośrednictwem portalu zawierającego największą europejską kolekcję sztuki, kultury i nauki. Europeana ułatwia dostęp do ponad 50 mln cyfrowych obiektów z przeszło 3,5 tys. instytucji aktywnych w obszarze dziedzictwa kulturowego w 35 krajach: bibliotek, archiwów, kolekcji audiowizualnych i muzeów z całej Europy więcej o 640 tysięcy dzieł z Biblioteki Narodowej w Europeanie

Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera, czyli mapy w walce o wolną Polskę

Wystawę Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera, czyli mapy w walce o wolną Polskę poświęconą wybitnemu polskiemu geografowi i kartografowi, można oglądać do końca stycznia w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim. Wystawa przygotowana została przy okazji obchodów Międzynarodowego Roku Mapy więcej o Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera, czyli mapy w walce o wolną Polskę

Biblioteka Narodowa zakupiła unikatowy inkunabuł z Biblioteki Załuskich

Sermones quadragesimales de poenitentia [Kazania wielkopostne o pokucie] Roberta Caracciolusa, Köln, Ulrich Zell, 17 I 1473, to trzeci inkunabuł z Biblioteki Załuskich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Zgromadzona przez braci Załuskich kolekcja kilku tysięcy inkunabułów należała do największych w osiemnastowiecznej Europie. Wywieziona po trzecim rozbiorze do Petersburga weszła do zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Część inkunabułów Załuskich została przekazana do Polski po Traktacie Ryskim. Podzieliły one los innych cymeliów Biblioteki Narodowej, spalonych na Okólniku po Powstaniu Warszawskim. Obecnie, poza Biblioteką Narodową w Petersburgu, inkunabuły Załuskich są wielkimi bibliotecznymi rzadkościami.

Pierwsza karta tekstu Sermones została opatrzona pieczęcią oraz zapiskami bibliograficznymi Józefa Andrzeja Załuskiego. Wynika z nich, iż był to drugi egzemplarz w jego bibliotece. Ponieważ na woluminie brak śladów pobytu w Petersburgu, można przypuszczać, iż został oddzielony od reszty zbiorów podczas ich przenoszenia do Petersburga. Mógł również opuścić bibliotekę wcześniej, jako jeden z licznych darów książkowych rozdawanych przez Józefa Andrzeja.

W 1818 roku Sermones należały do wspaniałej warszawskiej biblioteki hrabiego Aleksandra Chodkiewicza, literata, naukowca i mecenasa kultury. Po śmierci hrabiego księgozbiór uległ rozproszeniu. Dalsze losy Sermones pozostają nieznane aż do 2016 roku, kiedy to egzemplarz został zakupiony na aukcji niemieckiego antykwariatu, by symbolicznie powrócić do Narodowej Książnicy.

Kazania wielkopostne o pokucie są jednym z bestsellerów okresu początków książki drukowanej. Ich autor, Roberto Caracciolo (1425-1475), należał do najsłynniejszych ówczesnych kaznodziejów. Znanych jest 76 wydań jego kazań, drukowanych we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Niemczech i Belgii. Sermones quadragesimales de poenitentia wydrukowano w XV wieku osiemnaście razy.

W Polsce, przed II wojną światową, jedynie Biblioteka Narodowa posiadała egzemplarz Sermones z kolońskiej edycji Ulricha Zella. Po jego spaleniu w 1944 roku w zbiorach krajowych nie było żadnego innego egzemplarza. Ten zakupiony obecnie inkunabuł jest więc unikatem w bibliotekach polskich.

Egzemplarz jest bardzo dobrze zachowany. Jego wartość podnoszą rękopiśmienne inicjały i rubryki, oraz piętnastowieczne ślady lektury: podkreślenia, glossy i „rączki”, którymi zaznaczano szczególnie ciekawe fragmenty tekstu.