Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

640 tysięcy dzieł z Biblioteki Narodowej w Europeanie

Biblioteka Narodowa zakończyła przekazywanie danych opisujących ponad 640 tysięcy obiektów bibliotecznych dostępnych na stronie www.polona.pl do portalu Europeana. Dzięki temu dostęp do zbiorów BN należących do domeny publicznej stał się możliwy również za pośrednictwem portalu zawierającego największą europejską kolekcję sztuki, kultury i nauki. Europeana ułatwia dostęp do ponad 50 mln cyfrowych obiektów z przeszło 3,5 tys. instytucji aktywnych w obszarze dziedzictwa kulturowego w 35 krajach: bibliotek, archiwów, kolekcji audiowizualnych i muzeów z całej Europy więcej o 640 tysięcy dzieł z Biblioteki Narodowej w Europeanie

Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera, czyli mapy w walce o wolną Polskę

Wystawę Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera, czyli mapy w walce o wolną Polskę poświęconą wybitnemu polskiemu geografowi i kartografowi, można oglądać do końca stycznia w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim. Wystawa przygotowana została przy okazji obchodów Międzynarodowego Roku Mapy więcej o Geograficzno-statystyczny atlas Polski Eugeniusza Romera, czyli mapy w walce o wolną Polskę

Biblioteka Narodowa zakupiła unikatowy inkunabuł z Biblioteki Załuskich

Sermones quadragesimales de poenitentia [Kazania wielkopostne o pokucie] Roberta Caracciolusa, Köln, Ulrich Zell, 17 I 1473, to trzeci inkunabuł z Biblioteki Załuskich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Zgromadzona przez braci Załuskich kolekcja kilku tysięcy inkunabułów należała do największych w osiemnastowiecznej Europie. Wywieziona po trzecim rozbiorze do Petersburga weszła do zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Część inkunabułów Załuskich została przekazana do Polski po Traktacie Ryskim. Podzieliły one los innych cymeliów Biblioteki Narodowej, spalonych na Okólniku po Powstaniu Warszawskim. Obecnie, poza Biblioteką Narodową w Petersburgu, inkunabuły Załuskich są wielkimi bibliotecznymi rzadkościami.

Pierwsza karta tekstu Sermones została opatrzona pieczęcią oraz zapiskami bibliograficznymi Józefa Andrzeja Załuskiego. Wynika z nich, iż był to drugi egzemplarz w jego bibliotece. Ponieważ na woluminie brak śladów pobytu w Petersburgu, można przypuszczać, iż został oddzielony od reszty zbiorów podczas ich przenoszenia do Petersburga. Mógł również opuścić bibliotekę wcześniej, jako jeden z licznych darów książkowych rozdawanych przez Józefa Andrzeja.

W 1818 roku Sermones należały do wspaniałej warszawskiej biblioteki hrabiego Aleksandra Chodkiewicza, literata, naukowca i mecenasa kultury. Po śmierci hrabiego księgozbiór uległ rozproszeniu. Dalsze losy Sermones pozostają nieznane aż do 2016 roku, kiedy to egzemplarz został zakupiony na aukcji niemieckiego antykwariatu, by symbolicznie powrócić do Narodowej Książnicy.

Kazania wielkopostne o pokucie są jednym z bestsellerów okresu początków książki drukowanej. Ich autor, Roberto Caracciolo (1425-1475), należał do najsłynniejszych ówczesnych kaznodziejów. Znanych jest 76 wydań jego kazań, drukowanych we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Niemczech i Belgii. Sermones quadragesimales de poenitentia wydrukowano w XV wieku osiemnaście razy.

W Polsce, przed II wojną światową, jedynie Biblioteka Narodowa posiadała egzemplarz Sermones z kolońskiej edycji Ulricha Zella. Po jego spaleniu w 1944 roku w zbiorach krajowych nie było żadnego innego egzemplarza. Ten zakupiony obecnie inkunabuł jest więc unikatem w bibliotekach polskich.

Egzemplarz jest bardzo dobrze zachowany. Jego wartość podnoszą rękopiśmienne inicjały i rubryki, oraz piętnastowieczne ślady lektury: podkreślenia, glossy i „rączki”, którymi zaznaczano szczególnie ciekawe fragmenty tekstu.

 

Stypendia dla uczestników kongresu IFLA we Wrocławiu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało 100 stypendiów dla pracowników bibliotek publicznych, którzy chcą wziąć udział w Światowym Kongresie Bibliotek IFLA we Wrocławiu w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. Stypendium w wysokości 3000 zł pokrywa koszty pełnego uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 2 stycznia 2017 r. przez system EBOI. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie MKiDN.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracowników bibliotek publicznych do zgłaszania swoich kandydatur. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2017 r.

Boże Narodzenie

Wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą dyrekcja i pracownicy Biblioteki Narodowej.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala wręczona w Pałacu Rzeczypospolitej

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w roku 2016 otrzymały ex aequo Marta Kwaśnicka za książkę Jadwiga oraz Renata Lis za książkę W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w środę, 21 grudnia w Pałacu Rzeczypospolitej w obecności dr hab. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laudacje wygłosili o. Janusz Pyda OP i Tomasz Burek więcej o Nagroda Literacka Skrzydła Dedala wręczona w Pałacu Rzeczypospolitej

Spotkanie dla bibliotekarzy systemowych i dostawców oprogramowania bibliotecznego ws. prezentacji danych bibliograficznych BN

W związku z wdrożeniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej od 2017 r. w piątek 16 grudnia odbyło się spotkanie z bibliotekarzami systemowymi i dostawcami oprogramowania bibliotecznego. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 uczestników reprezentujących biblioteki różnego typu z całej Polski. Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • założenia nowego modelu opracowania zbiorów,
  • zmiany w opracowaniu zbiorów wprowadzane od nowego roku,
  • sposób prezentacji i udostępniania danych bibliograficznych BN.

Zaprezentowano również serwis przeznaczony do pobierania danych bibliograficznych Biblioteki Narodowej (rekordów wzorcowych i opisów bibliograficznych), który jest dostępny pod adresem: data.bn.org.pl.