Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Japońska litografia na drewnie. Otwarcie wystawy

Uroczystym podpisaniem aktu przekazania grafik do zbiorów BN, w poniedziałek, 25 maja w Bibliotece Narodowej została otwarta wystawa „Japońska litografia na drewnie". W obecności gościa honorowego, ambasadora Japonii w RP Ryuichi Tanabe, umowę podpisały wicedyrektor BN Ewa Potrzebnicka oraz Yasuko Sawaoka z Komitetu Wystawy Lithograph on the Wood the Japanese Way - inicjatorka przekazania prac do zbiorów BN.

W uroczystości udział wzięli Miciko Makino, dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Japońskiej Ambasady Japonii; Tadashi Kobayashi, jeden z autorów prezentowanych prac, oraz prof. dr hab. Stanisław Filipek, prezes Towarzystwa Polsko-Japońskiego. Na wystawie, którą można oglądać do 10 czerwca w holu Biblioteki Narodowej prezentowane są prace jedenastu wybitnych artystów japońskich: Seishi OZAKU, Kazuko HOSOMIZU, Setsuko HOZUMI, Makoto ISHIHARA, Tadashi KOBAYASHI, Shu KUROKI, Mamiko MINAMIDATE, Kuniko SATAKE, Mitsuo SANPEI, Yasuko SAWAOKA i Otomi TSUNODA. Grafiki wykonane są oryginalną techniką graficzną, wynalezioną przez Seishi Ozaku, profesora Wydziału Grafiki Tama Art University w Tokio. Metoda ta stanowi połączenie litografii europejskiej z tradycyjnym drzeworytem japońskim.

Nike z BN wyróżniona jako najpiękniejsza książka

Wydana przez Bibliotekę Narodową publikacja Nike która się waha zdobyła wyróżnienie (nagrody głównej nie przyznano) w kategorii „literatura piękna" konkursu „Najpiękniejsze Książki Roku 2008". Nagrodę wręczono w piątek, 22 maja podczas 54. Międzynarodowych Targów Książki odbywających się w Warszawie. Konkurs organizowany jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek więcej o Nike z BN wyróżniona jako najpiękniejsza książka

Korespondencja Giedroycia i Janty-Połczyńskiego - promocja książki

Ponad 400 listów stanowiących doskonałe źródło do dziejów Instytutu Literackiego „Kultura" zamieszczonych zostało w najnowszej publikacji Biblioteki Narodowej „Jerzy Giedroyc - Aleksander Janta-Połczyński. Korespondencja 1947-1974". Promocja książki opracowanej przez Pawła Kądzielę odbyła się 19 maja 2009 w Sali Rycerskiej Pałacu Rzeczypospolitej. Otwierając spotkanie, dyrektor BN dr Tomasz Makowski przypomniał, że zgodnie z umową podpisaną w kwietniu br. ze Stowarzyszeniem Instytutu Literackiego „Kultura" Biblioteka Narodowa i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych dokonają pełnej archiwizacji i inwentaryzacji zbiorów Instytutu w Maisons-Laffitte. „W ramach tego projektu sporządzony zostanie Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura" zawierający pełną informację o cennych zbiorach Instytutu oraz zapewnione zostaną właściwe warunki ich przechowywania, ochrony konserwatorskiej oraz udostępniania" - powiedział dyrektor Makowski więcej o Korespondencja Giedroycia i Janty-Połczyńskiego - promocja książki

Cyfrowi nomadzi - rozpoczął się projekt EuropeanaTravel

EuropeanaTravel to projekt, dzięki któremu w ciągu dwóch lat zostanie zdigitalizowanych ponad milion obiektów: mapy, rękopisy, fotografie, filmy, książki i pocztówki o tematyce podróżniczej i turystycznej. Startujący w maju projekt finansowany jest w ramach Unii Europejskiej. Jego celem jest uzupełnienie zawartości portalu Europeana o obiekty pochodzące z europejskich bibliotek narodowych i uniwersyteckich, związane z turystyką i podróżami. Polskim partnerem projektu jest Biblioteka Narodowa więcej o Cyfrowi nomadzi - rozpoczął się projekt EuropeanaTravel

Hotspot BN trzeci w Warszawie!

Bezprzewodowy dostęp do internetu, jaki oferuje swoim czytelnikom Biblioteka Narodowa, zajął trzecie miejsce w rankingu telewizji TVN Warszawa. Lepszym hotspotem w stolicy dysponują tylko Traffic i Złote Tarasy, a następne po BN miejsca zajęły hotspoty na Placu Zamkowym, na Politechnice Warszawskiej i w BUWie więcej o Hotspot BN trzeci w Warszawie!

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008

Szanowni Państwo,

w rozpoczynającym się dziś Tygodniu Bibliotek pragniemy zaprezentować Państwu „Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008”. Zawiera ono komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także wszelkich prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnice w minionym roku.

Był to rok pod wieloma względami wyjątkowy. Udało nam się zlikwidować zaległości w opracowaniu książek, a także dokonać znaczącego postępu w retrokonwersji zbiorów. O prawie milion rekordów powiększyliśmy także bazę danych INNOPAC/MILLENIUM oraz doprowadziliśmy do znacznego wzrostu wpływu egzemplarza obowiązkowego, szczególnie w obszarze dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych.

W dobie rewolucji cyfrowej staraliśmy się podjąć szereg działań mających na celu zaspokojenie nowych potrzeb Czytelników. Dlatego tak duży nacisk kładliśmy na rozwój baz danych, katalogów internetowych i powołanej we wrześniu 2006 r. cyfrowej Biblioteki Narodowej cBN Polona, która w 2008 r. zarejestrowała aż 6 325 000 odwiedzin.

Byliśmy też aktywni na arenie międzynarodowej: w europejskich projektach bibliotek cyfrowych, konferencjach naukowych czy międzynarodowych targach ksiązki. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa BN, jako jedynej w Polsce instytucji, w projekcie Europeana, aktywny udział w projekcie TELplus oraz przystąpienie w styczniu 2008 r. do międzynarodowego stowarzyszenia International Internet Preservation Consortium, którego celem jest archiwizacja zasobów światowego Internetu oraz popularyzacja narzędzi i standardów archiwizacyjnych w tym zakresie.
Duży sukces przyniosły także koordynowane przez Narodową Książnicę obchody Roku Zbigniewa Herberta, a szczególnie organizowane przez nas wystawy, konferencje, czy spektakle multimedialne poświęcone Poecie. Międzynarodowym echem odbiła się także przygotowana przez BN we współpracy z MSZ wyjątkowa wystawa multimedialna „Rzeczpospolita wielu kultur. Dziedzictwo polskie” zaprezentowana dotychczas za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych w piętnastu krajach europejskich.

O wszystkich tych działaniach i przedsięwzięciach informuje szczegółowo niniejsze „Sprawozdanie”, do którego lektury bardzo serdecznie Państwa zachęcam.

dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej

Pobierz Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2008 w pliku .pdf

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”

W ustanowionym przez Sejm RP Roku Juliusza Słowackiego, Biblioteka Narodowa wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza organizują Międzynarodową Konferencję Naukową „Piękno Słowackiego" Odbędzie się ona w dniach 6-9 maja w Białymstoku.

Celem konferencji jest podjęcie tematu estetycznego wymiaru dzieł Juliusza Słowackiego. Szczegółowe zagadnienia będą omawiane w pięciu blokach tematycznych: Piękno Słowackiego: propozycje interpretacyjne, związki z tradycją kultury europejskiej; Estetyka dramatów Słowackiego, ich teatralne realizacje; Słowacki pozytywistyczny, młodopolski i współczesny; Piękno, kobiecość, koncepcje podmiotu; Słowo, obraz, muzyka, człowiek.
Pobierz program konferencji

Inauguracja Programu Rozwoju Bibliotek

Podczas obchodów Światowego Dnia Książki w Bibliotece Narodowej odbyła się inauguracja Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gates. W uroczystości wzięli udział m.in. minister Michał Boni - szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciele samorządu i środowisk bibliotekarskich z całej Polski.

Dyrektor BN dr Tomasz Makowski podkreślił, że inaugurowany program odpowiada na liczne postulaty środowiska bibliotekarzy. „Stwarza on szansę dla bibliotek szczególnie w mniejszych miejscowościach. A silna biblioteka to wysokie czytelnictwo. Wysokie czytelnictwo - to kompetentne społeczeństwo" - podkreślił dyrektor BN.

Szczegóły Programu omówione zostały przez Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju oraz Jacka Wojnarowskiego - prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i zarazem dyrektora projektu.

Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy. Realizowany będzie w latach 2009-2013 i obejmie 3350 placówek z 1120 gmin. Program, na realizację którego przewidziany jest budżet 32 mln dolarów, przewiduje m.in. system szkoleń dla bibliotekarzy, wyposażenie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie systemu bibliotecznego, wspieranie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Programu.