Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Data publikacji:

W dniu 20 maja 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała dwanaście opinii dotyczących łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

 • Gmina Kętrzyn – opinia negatywna;
 • Gmina Bodzanów – opinia pozytywna;
 • Gmina Potęgowo – opinia negatywna;
 • Gmina Rogóźno – opinia negatywna;
 • Gmina Siemiatycze – opinia negatywna;
 • Gmina Staroźreby – opinia negatywna;
 • Gmina Warlubie – opinia negatywna;
 • Gmina Stara Dąbrowa – opinia negatywna;
 • Gmina Ustronie Morskie – opinia negatywna;
 • Gmina Brody – opinia negatywna;
 • Gmina Iwaniska – opinia pozytywna;
 • Gmina Marcinowice – opinia pozytywna.

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw. W dalszej części spotkania Rada dyskutowała nad przedłużeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także dokonała oceny spełnienia przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.