OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Księgozbiór Czesława Miłosza: metodyka opracowania i edycja katalogu. Referat Marii Bereśniewicz

czytaj więcej o Księgozbiór Czesława Miłosza: metodyka opracowania i edycja katalogu. Referat Marii Bereśniewicz

„Moje biblioteczne przygody”. Książki i naukowe biblioteki w warsztacie badawczym historyka

czytaj więcej o „Moje biblioteczne przygody”. Książki i naukowe biblioteki w warsztacie badawczym historyka

Rama wydawnicza druków z pierwszej oficyny Floriana Unglera. Referat Bartłomieja Czarskiego

czytaj więcej o Rama wydawnicza druków z pierwszej oficyny Floriana Unglera. Referat Bartłomieja Czarskiego

Dedykacje i zapiski własnościowe na starych drukach z księgozbioru klarysek w Starym Sączu. Referat Małgorzaty Mirek

czytaj więcej o Dedykacje i zapiski własnościowe na starych drukach z księgozbioru klarysek w Starym Sączu. Referat Małgorzaty Mirek

„Kultura Liberalna” jako nowa forma prasy opiniotwórczej w drugiej dekadzie XXI wieku. Referat Zbigniewa Anculewicza

czytaj więcej o „Kultura Liberalna” jako nowa forma prasy opiniotwórczej w drugiej dekadzie XXI wieku. Referat Zbigniewa Anculewicza

Biblioteki żołnierskie w Korpusie Ochrony Pogranicza (1924-1935). Referat Beaty Kozaczyńskiej

czytaj więcej o Biblioteki żołnierskie w Korpusie Ochrony Pogranicza (1924-1935). Referat Beaty Kozaczyńskiej

Historia Biblioteki Jagiellońskiej (t. II). Recenzja. Referat Markusa Eberhartera

czytaj więcej o Historia Biblioteki Jagiellońskiej (t. II). Recenzja. Referat Markusa Eberhartera

Wydawnicze losy dzieł Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów. Referat Małgorzaty Rowickiej

czytaj więcej o Wydawnicze losy dzieł Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów. Referat Małgorzaty Rowickiej