Materiały metodyczne UKD - Biblioteka Narodowa

EN

Materiały metodyczne UKD

Materiały metodyczne UKD (2020-…)

Materiały metodyczne zgodne z tablicami skróconymi UKD nr 102 z 2019 r. będą zamieszczane sukcesywnie.

Zagadnienia interdyscyplinarne

Poddziały wspólne 

Dział 0

Dział 1

Dział 2 

Dział 3

Dział 5

Dział 6 

Dział 7

Dział 8

Dział 9 

Zapis pionowy UKD

Od 2011 r. stosowany jest w „Urzędowym Wykazie Druków. Przewodniku Bibliograficznym” zapis pionowy UKD. Pole 080 z symbolem UKD w rekordzie bibliograficznym jest powtarzalne (zwyczajowo do siedmiu wystąpień pola 080),

np.:

Tułacze ślady żołnierza – Sybiraka

080     $$8 1.1\x $$a 94(438).082.3
080     $$8 1.2\x $$a 94(438).082.4
080     $$8 1.3\x $$a 94(438).082.5
080     $$8 1.4\x $$a 94(410)"19"
080     $$8 1.5\x $$a 314.15-026.49(=162.1)
080     $$8 1.6\x $$a 929-051(438)"18"
080     $$8 1.7\x $$a 929-051(438)"19"

Zasady dotyczące zapisu pionowego, zgodne z zasobem tablic skróconych UDC 102/2019, omówiono w rozdziale IV Poradnika UKD: 

Pracownia UKD prowadzi w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej BN szkolenia z opracowania rzeczowego dokumentów z wykorzystaniem UKD

Symbole UKD w katalogu BN (2019-…)

Od 2019 r. do symboli UKD zapisywanych w polu 080, o ile liczba wystąpień pola 080 w obrębie jednego rekordu jest większa niż jedno, przed podpolem $$a dopisywane jest podpole $$8 zawierające numerację w obrębie pól 080.

Na przykład dla jednego wystąpienia pola 080 w obrębie jednego rekordu w polu 080 nie umieszcza się podpola $$8, tj.

080 $$a 94(438)

Dla większej liczby wystąpień pola 080 w obrębie jednego rekordu w polach 080 umieszcza się $$8 zawierające numerację w obrębie pól 080, np.:

080 $$8 1.1\x $$a 616-07
080 $$8 1.2\x $$a 615.8
080 $$8 1.3\x $$a (075.8)

080 $$8 1.1\x $$a 94(100)"1939/1945":355.49
080 $$8 1.2\x $$a 94(100)"1939/1945":355.489
080 $$8 1.3\x $$a 358.4(520)
080 $$8 1.4\x $$a 358.4(73)
080 $$8 1.5\x $$a 359(520)
080 $$8 1.6\x $$a 359(73)

Bibliografie narodowe