Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW

Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • Zasady korzystania ze zbiorów BN regulują regulaminy poszczególnych czytelń, dostępne w BIP
  • Biblioteka Narodowa udostępnia w swojej witrynie internetowej formularz Zapytaj bibliotekarza, umożliwiający wygodny kontakt z pracownikami Biblioteki i zadawanie im pytań
  • Sugestie i uwagi dotyczące pracy Biblioteki Narodowej czytelnik może także wpisać do specjalnego formularza w katalogu komputerowym systemu INNOPAC (dostępnym w siedzibie Biblioteki Narodowej, jak i na stronie internetowej Katalogu BN)
  • Dyrektor Biblioteki Narodowej w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godz. 8:30-9:30, po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie Dyrekcji
  • Korespondencja wpływająca do Biblioteki Narodowej jest załatwiana przez poszczególne komórki organizacyjne według kompetencji i w kolejności wpływu
  • Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące działalności Biblioteki Narodowej i jej komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronach witryny Biblioteki Narodowej
  • Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Dyrekcji, gmach główny Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213, pok. 3000
Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2012-01-12 13:14:12
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2012-01-12 13:14:12
Data ostatniej modyfikacji: 
2018-02-26 13:21:13