Regulaminy - Biblioteka Narodowa

REGULAMINY

Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej wprowadzony zarządzeniem nr 108/2013 Dyrektora BN z dnia 23 lipca 2013 r.

Zobacz treść Regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej

W BN obowiązują ponadto:

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2012-01-12 17:20:04
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2012-01-12 17:20:04
Data ostatniej modyfikacji: 
2018-12-20 11:07:23