Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

REGULAMIN PUNKTU DOSTĘPU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ

I. Postanowienia ogólne

 1. Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów Biblioteki Narodowej, nazywany dalej Punktem Dostępu, jest objęty niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z Czytelń Biblioteki Narodowej i Ogólnymi zasadami korzystania ze zbiorów w czytelniach Biblioteki Narodowej.
 2. W przypadku kwestii nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin korzystania z Czytelń Biblioteki Narodowej i Ogólne zasady korzystania ze zbiorów w czytelniach Biblioteki Narodowej.
 3. Punkt Dostępu jest przeznaczony dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne czytanie zwykłego druku lub przetwarzanie informacji odbieranej wzrokowo, oraz dla osób z dysfunkcjami słuchu.
 4. W gmachu głównym Biblioteki Narodowej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:
  • Czytelniach:
   • stanowisko komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących.
   • stanowisko komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących z linijką braille’owską.
   • powiększalnik stacjonarny (2 stanowiska). Zestaw wzmocnionego komunikowania się (pętla indukcyjna).
  • Pracowni Informacji Naukowej:
   • stanowisko komputerowe dla osób niewidomych i słabowidzących.
   • powiększalnik przenośny.
   • zestaw wzmocnionego komunikowania się (pętla indukcyjna).
 5. W Pałacu Rzeczypospolitej Punkt Dostępu zlokalizowany jest w:
  • Czytelni Zbiorów Specjalnych:
   • powiększalnik przenośny.

II. Karta czytelnika

 1. Korzystanie z Punktu Dostępu wymaga posiadania imiennej karty czytelnika lub dopełnienia formalności rejestracyjnych w Czytelni Zbiorów Specjalnych w Pałacu Rzeczpospolitej.
 2. Karta czytelnika jest wydawana bezpłatnie w punkcie rejestracji czytelników.
 3. Czytelnicy, którzy w punkcie rejestracji czytelników przedłożą orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt. I.3, mogą otrzymać na karcie czytelnika adnotację uprawniającą do pierwszeństwa w korzystaniu z Punktu Dostępu.

III. Korzystanie z Punktu Dostępu

 1. W Punkcie Dostępu udostępniane są zbiory w formie:
  • cyfrowej,
  • papierowej.
 2. Korzystanie z Punktu Dostępu odbywa się pod nadzorem pracownika Biblioteki Narodowej.
 3. O możliwości udostępnienia zbiorów w formie papierowej decyduje dyżurny bibliotekarz, w przypadku zbiorów specjalnych wymagana jest również zgoda kierownika właściwego zakładu Biblioteki Narodowej.
 4. Zbiory szczególnie chronione przechowywane w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, w tym egzemplarze archiwalne oraz w złym stanie zachowania, są udostępniane tylko w formie cyfrowej; jeśli dokument nie posiada kopii cyfrowej, czytelnik posiadający adnotację na karcie czytelnika, o której mowa w pkt. II.3 może zamówić bezpłatne wykonanie kopii cyfrowej do Punktu Dostępu. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualne w zależności od zamówienia.
 5. W Punkcie Dostępu w Czytelniach w formie papierowej udostępniane są zbiory znajdujące się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.
 6. W Punkcie Dostępu w Pracowni Informacji Naukowej w formie papierowej udostępniane są materiały zgromadzone w księgozbiorze podręcznym.
 7. W Punkcie Dostępu w Czytelni Zbiorów Specjalnych (Pałac Rzeczypospolitej) udostępniane są oryginały dokumentów wyłącznie w asyście dyżurnego bibliotekarza.
 8. W Punkcie Dostępu można korzystać z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko w formie kopii cyfrowej lub przy użyciu powiększalnika.