Pierwszy raz od 9 lat wzrost wypożyczeń w bibliotekach publicznych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Pierwszy raz od 9 lat wzrost wypożyczeń w bibliotekach publicznych

Publikujemy wyniki najnowszego raportu o stanie bibliotek publicznych.

Pierwszy raz od 9 lat wzrosła liczba wypożyczeń w bibliotekach publicznych. W 2012 r. aż o 1,5 mln książek więcej niż w 2011 r. wypożyczono do domu. Wynik ten jest szczególnie pocieszający wobec wcześniejszych bardzo dużych spadków. Więcej czytelników przyszło także odwiedzić biblioteki. Aż o 13% wzrosły nakłady na zakupy nowych książek: z prawie 65 mln zł do ponad 76 mln zł.

Całość opracowanych danych udostępniona zostanie w publikacji Biblioteki Publiczne w Liczbach 2012 (BPL), podsumowującej kolejny rok analiz prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, opartych na danych GUS, które pozwalają na bieżącą ocenę stanu i kondycji bibliotek, zasięgu czytelnictwa instytucjonalnego oraz przekrojowe wskazanie zachodzących zmian, zjawisk i trendów.

Wśród wielu omawianych zagadnień w rocznikach statystycznych BPL cytowane wyniki odnoszą się do wybranych, charakterystycznych zjawisk: zakupu nowości wydawniczych, liczby czytelników i wypożyczeni - w bibliotekach publicznych. Z tych cząstkowych danych wynika, iż liczba bibliotek i filii bibliotecznych nieznacznie malała, jednakże wyrównywaniu szans (dostępu do książki, informacji, modernizacji lokali) służy wdrożony przez MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wspomaganie każdego, nawet najmniejszego środowiska. Dotychczasowa współpraca resortu kultury z bibliotekami publicznymi dała już wymierne efekty. Ostatnie dane pokazały, że w 2012 r. wzrosła liczba czytelników i wypożyczeń, a na zakup książek wydano ponad 13,4 % więcej niż w roku poprzednim.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: raporty

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

czytaj więcej o Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych

czytaj więcej o Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych