Promocja doktorska dr. Krzysztofa Solińskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Promocja doktorska dr. Krzysztofa Solińskiego

Promocja doktorska dr. Krzysztofa Solińskiego

W dniu 23 stycznia 2024 roku, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbyła się uroczystość promocji doktorskich Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, podczas której dyplom odebrał Krzysztof Soliński. Stopień doktora nauk społecznych uzyskał na podstawie rozprawy pt. Biblioteka kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie 1641–1949, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka.

Krzysztof Soliński jest starszym kustoszem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia filologiczne ze specjalizacją z bibliologii i informacji naukowej. W  Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej pracuje od 2012 roku. Od lipca 2021 roku pełni funkcję kierownika Zakładu. Od 2013 roku jest redaktorem serii „Polonika XVI–XVIII Wieku w Bibliotekach Rzymskich”. Od 2016 roku jest członkiem Rady Naukowej Katalogu Poloników XVI wieku Biblioteki Narodowej. W latach 2017–2019 był zaangażowany w projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. W latach 2008–2012 pracował w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliologii historycznej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności