Promocja doktorska dr. Szymona Cierpisza - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Promocja doktorska dr. Szymona Cierpisza

Doktorat
dr Szymon Cierpisz i prof. dr hab. Piotr Krasny

W dniu 11 stycznia 2024 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się promocja doktorska dr. Szymona Cierpisza. Promowany odebrał dyplom za rozprawę pt. Kształtowanie obrazu dziejów ojczystych w sztuce polskiej około 1764–1820 z rąk promotora prof. dr. hab. Piotra Krasnego. 

Dr Szymon Cierpisz jest absolwentem studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku historia sztuki. Od stycznia 2017 roku pracuje w Bibliotece Narodowej, najpierw w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz dziedzinowy z zakresu historii sztuki, a od października 2018 roku w Instytucie Bibliograficznym w zespole wdrożeniowym systemu Alma i wyszukiwarki Primo. Od września 2023 roku jest kierownikiem Pracowni Deduplikacji Rekordów Bibliograficznych w Instytucie Bibliograficznym.  

Najważniejsze publikacje dr. Szymona Cierpisza: Uwagi nad ekspozycją orderów jako narzędziem propagandy świetności książąt Czartoryskich w latach 1717–1823, [w:] Źródła staropolskie i nauki pomocnicze historii, Kraków 2013, s. 341–378; Willa „Pod Stańczykiem” w Krakowie. Przyczynek do symboliki domu architekta, „Rocznik Krakowski”, T. 81 (2015), s. 139–154; Apoteoza Aukcji Wojska. Nieznany rysunek Franciszka Smuglewicza, „Wiek Oświecenia”, T. 32 (2016), s. 109–126; The Catholic Church Towards Palace Chapels in Early Modern Poland, „Roczniki Teologiczne”, T.63, z.4 (2016), s. 75–90; Pałacyk „Angielskie” na Wesołej, „Rocznik Krakowski”, T.82 (2016), s. 53–66; Form of the Past. References to the Middle Ages in Early Modern Exonumia, [w:] Pecunia Omnes Vincit. The Coins as an Evidence of Propaganda, Reorganization and Forgery, Kraków 2017, s. 144–159; Projekty „historycznych” studni dla Krakowa Sebastiana Sierakowskiego. Forma i idea, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, R. 67 (2017), s. 187–210; Problem genezy formalnej prezbiterium w krakowskim kościele norbertanek na Zwierzyńcu, „Rocznik Krakowski”, T.84 (2018), s. 57–77.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Doktorat

Aktualności