Rośliny i ludzie. Oprowadzania kuratorskie - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Rośliny i ludzie. Oprowadzania kuratorskie

Orzeszkowa

Zapraszamy na oprowadzania po wystawie Rośliny i ludzie. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Oprowadza kuratorka wystawy – Anna Romaniuk.

Wystawa – prezentująca między innymi rękopis Nad Niemnem – wydobywa niezbyt znany i może niedoceniany dziś aspekt pisarstwa Orzeszkowej: jej głęboką, pełną pasji i wiedzy relację z przyrodą, roślinami i ziołami, niesprowadzającą się jedynie do estetycznego zachwytu nad krajobrazem, lecz także o charakterze naukowego dociekania, badania i klasyfikowania. Podczas oprowadzania Anna Romaniuk, kuratorka wystawy, nie tylko przybliży uczestnikom postać Elizy Orzeszkowej, ale również opowie o wspomnianej relacji pisarki z nadniemeńską florą.

Na wystawie można zobaczyć m. in. trzy tomy rękopisu Nad Niemnem oraz pierwsze wydanie powieści, a także efekty nadniemeńskiego „botanizowania” Orzeszkowej: pamiątkowy zielnik i zakładkę z ułożonymi przez nią kompozycjami roślinnymi, rękopisy jej listów do przyjaciół z motywami florystycznymi, jak również fotograficzne portrety Orzeszkowej. Pokazano też oryginalne numery czasopisma „Wisła” z etnobotanicznymi esejami-reportażami Elizy Orzeszkowej Ludzie i kwiaty nad Niemnem, które przyniosły pisarce uznanie również w ówczesnym środowisku naukowym.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Wystawa

Aktualności