Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Konferencja kończąca projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

Zapraszamy na transmisję konferencji podsumowującej projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”

Biblioteka Narodowa kończy realizację projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”, którego celem była kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej oraz ich udostępnienie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej Polona.pl

Zadaniem projektu „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” była digitalizacja zbiorów specjalnych dwóch największych bibliotek w kraju i ich udostępnienie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej Polona.pl w celu wykorzystania m.in. na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne i edukacyjne. W efekcie realizacji projektu do otwartych zasobów on-line trafiło ponad 140 tysięcy obiektów cyfrowych. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania różnych grup użytkowników – w szczególności studentów, nauczycieli i wykładowców oraz instytucji kultury wykorzystujących zasoby cyfrowe. Pozwoli im na ponowne udostępnienie obiektów bez żadnych ograniczeń, z możliwością ponownego ich wykorzystania.

Nowy projekt wzmocnił współpracę pomiędzy centralną biblioteką państwa a największą i najstarszą biblioteką uniwersytecką w Polsce, które w ramach partnerstwa połączyły swoje katalogi w 2019 roku, a na początku 2020 roku zakończyły projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” wzbogacając zasoby Polony.pl o ponad milion obiektów cyfrowych.

Projekt był realizowany od 1 lipca 2020 roku do 30 listopada 2022 roku. Jego wartość wynosi 33 604 886,59 zł, z czego 84,63% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – działanie „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Pozostałą część w wysokości 4 075 916,48 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Property Design Award dla nowych czytelń BN

czytaj więcej o Property Design Award dla nowych czytelń BN

Wystawa druków ulotnych z czasów powstania styczniowego

czytaj więcej o Wystawa druków ulotnych z czasów powstania styczniowego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego - Filia w Pabianicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego - Filia w Pabianicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej