Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna została utworzona po otwarciu w Poznaniu, 17 października 1920 roku, Państwowej Akademii i Szkoły Muzycznej (przemianowanej następnie na Państwowe Konserwatorium Muzyczne). Po zakończeniu II wojny światowej biblioteka rozpoczęła działalność (w oddanym do użytku gmachu przy ulicy św. Marcin 87) od poszukiwania przedwojennego księgozbioru uczelni: częściowo został zwrócony zbiór nut przechowywany przez władze okupacyjne w kościele św. Michała w Poznaniu i w Śremie, następna przesyłka poniemieckich nut (21 skrzyń) wpłynęła z Piły, zbiór nut z Państwowego Konserwatorium Muzycznego odnalazł się również w rewindykowanym mieniu z okupacyjnej Gaumusikschule. Praca nad uporządkowaniem biblioteki, rozpoczęta 1 września 1946 roku, została przerwana do kwietnia 1947 roku z powodu braku opału. Ostatecznie, po wstępnym uporządkowaniu nut oraz książek i wyremontowaniu sali bibliotecznej na parterze w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (PWSM), uruchomiono, w lutym 1948 roku, wypożyczalnię. W kolejnych latach biblioteka przejmowała nuty i książki kolejno: z Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (październik 1948), Biblioteki Bratniej Pomocy Studentów PWSM (1950), Wojewódzkiego Komitetu Roku Chopinowskiego (1950), Wielkopolskiego Ruchu Śpiewaczego (1950), Państwowej Wyższej Szkoły Operowej (1951). W roku 1952 przystąpiono do wyceny zbiorów (w założonej księdze inwentarzowej wpisano 16 625 pozycji). W następnych latach biblioteka systematycznie powiększała księgozbiór. W roku 1996, z chwilą przystąpienia Biblioteki Głównej do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, rozpoczęła się komputeryzacja jednostki, uruchomiony został zintegrowany system biblioteczny Horizon. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej możliwa była modernizacja pomieszczeń i wyposażenia biblioteki (program LIBRARIUS, edycja 1999) oraz zakup systemu elektronicznej ochrony księgozbioru (program CERBER, edycja 2000). W roku 2021 Biblioteka Główna rozpoczęła pracę nad digitalizacją zbiorów, aktualnie wdrażany jest cyfrowy alfabetyczny katalog kartkowy książek, nut oraz płyt analogowych.

Biblioteka Główna posiada największy w Wielkopolsce zbiór muzykaliów liczący prawie dziewięćdziesiąt tysięcy egzemplarzy, w tym około sześćdziesiąt pięć tysięcy nut.  Profil zbiorów biblioteki związany jest z dziedzinami i dyscyplinami prowadzonymi w uczelni.

Na całokształt zbiorów składają się cztery podstawowe grupy: druki muzyczne, druki zwarte, czasopisma oraz nagrania. Kolekcję książek tworzą: literatura naukowa i dydaktyczna dotycząca muzyki powszechnej, tj. teorii i historii muzyki, instrumentoznawstwa, krytyki i pedagogiki muzycznej oraz encyklopedie, bibliografie osobowe, katalogi twórczości, słowniki, informatory i przewodniki muzyczne, natomiast zbiór nagrań to ponad 7000 płyt analogowych (w 2019 roku zostały rozpoczęte – nadal kontynuowane – prace nad cyfryzacją płyt winylowych) oraz blisko cztery tysiące płyt CD.

W kolekcji druków muzycznych znajdują się m.in. wydania XIX-wieczne, w tym kompletne wydanie dzieł J.S. Bacha BGA (Lipsk 1851) oraz zbiory z początku XX wieku, w tym seria Z wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego – zawierająca utwory kompozytorów polskich i obcych, wydawane w latach 1926-1949. Na podkreślenie zasługuje fakt gromadzenia kompletnych wydań dzieł kompozytorów najbardziej reprezentatywnych dla historii muzyki: J.S. Bacha, G.F. Haendla, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, R. Schumanna, H. Berlioza, J. Brahmsa oraz muzyki polskiej: F. Chopina, S. Moniuszki, H. Wieniawskiego i K. Szymanowskiego. Spośród dawnych mistrzów biblioteka dysponuje twórczością m.in.: G. de Machauta, J. Obrechta, J. de Près, O. di Lasso, G.P. Palestriny, oraz C. Monteverdiego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu