Biblioteka Narodowa popiera apel dyrektora Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa popiera apel dyrektora Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka

Biblioteka Narodowa popiera apel dyrektora Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka

Lwów, 25.03.2022 r.

Do wszystkich ceniących wolność i godność ludzi dobrej woli.

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w najtrudniejszym dla Ukrainy i całego świata czasie.

Trudno sobie wyobrazić, że w XXI wieku, w centrum Europy ma miejsce szeroko zakrojona, krwawa agresja Rosji na Ukrainę – suwerenne państwo europejskie uznane przez całą społeczność światową, założyciela i członka ONZ!

Celem tej agresji jest zniszczenie narodu ukraińskiego, jego historii, języka, kultury oraz prawa do wolności, samostanowienia, a w konsekwencji – państwowości, co jest ewidentnym przejawem ludobójstwa. Drogą do jego realizacji jest niewypowiedziana wojna, a tak naprawdę operacja terrorystyczna przeprowadzona na terenie całej Ukrainy przez jedno z największych państw świata – Rosję. Naród ukraiński jest pozbawiany prawa do życia!

Są Państwo obecnie świadkami zjednoczenia wieloetnicznych obywateli Ukrainy, którzy przy wsparciu społeczności międzynarodowej desperacko stawiają opór agresorowi, poświęcając wszystko – również swoje życie!

Bardzo Państwu dziękuję, waszym państwom i rządom za to wielkie wsparcie!

Dzisiejsza agresja stanowi wielkie zagrożenie – zwłaszcza z powietrza – dla zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Biblioteka posiada ponad osiem milionów woluminów, na które składają się kolekcje książek, czasopism, dzieł sztuki i rękopisów – najstarszy pochodzi z XI wieku. Zbiory Biblioteki mieszczą się w dziewięciu budynkach z XVII-XX w. będących zabytkami architektury. Wieloetniczne kolekcje Biblioteki są materialnym ucieleśnieniem wartości światopoglądowych i duchowych narodu ukraińskiego, odzwierciedleniem jego historii oraz jest dziedzictwem naukowym i kulturowym o światowym znaczeniu.

W związku z powyższym proszę Państwa:

1. O potępienie agresji wszelkimi dostępnymi sposobami oraz o pomoc Ukrainie w walce z agresorem-terrorystą o całkowite zwycięstwo!

2.  O przekazanie darowizn na potrzeby LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka, mających na celu zapewnienie funkcjonowania i ochronę jej zbiorów w tym trudnym czasie:

Beneficiary: Address: 79000 Lviv, 2 Stefanyka St.,

Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv.

Bank account number UA143253650000002600401411690 (USD, EUR, PLN)

Bank address: 79000, Lviv, vul. Tsekhova,1

JSC KREDOBANK Sakharova str. 78 Lviv, Ukraine

SWIFT: WUCBUA2X

MFO 325365 ZKPO 22334641

Z dopiskiem „pomoc charytatywna”.

                                                                      Z wyrazami szacunku i wdzięcznością,

Wasyl Fersztej,

Dyrektor Generalny LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka

Apel Dyrektora Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W Stefanyka

English version

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności