Dyrektorzy bibliotek rosyjskich nie są już członkami CENL - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dyrektorzy bibliotek rosyjskich nie są już członkami CENL

Dyrektorzy bibliotek rosyjskich nie są już członkami CENL

Poniżej podajemy tłumaczenie komunikatu CENL (The Conference of European National Librarians. Konferencja Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych) z 25 marca 2022 r. Przypominamy, że dyrektorzy bibliotek rosyjskich zostali usunięci również z dwóch innych organizacji bibliotekarskich LIBER i Bibliotheca Baltica.

Dyrektorzy bibliotek rosyjskich nie są już członkami CENL

Komitet Wykonawczy Konferencji Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych poinformował, że w dniu 16 marca, kiedy to Rada Europy podjęła decyzję o wykluczeniu Rosji, ustało członkostwo Dyrektorów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie, Rosyjskiej Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Prezydenckiej im. Borysa Jelcyna w Petersburgu w Konferencji Dyrektorów. 

Europejskie biblioteki narodowe wspólnie wspierają panią Lubow Dubrowinę, dyrektor Biblioteki Narodowej Ukrainy, jej pracowników i wszystkich ukraińskich kolegów. CENL działa na rzecz udzielania konkretnego wsparcia i ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego w formie materialnej i cyfrowej. 

Do istniejącej od 1987 roku Konferencji Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL) należą przedstawiciele 46 bibliotek z krajów należących do Rady Europy oraz Państwa Watykańskiego. 

 

Директори російських бібліотек більше не є членами CENL.

Нижче подаємо переклад повідомлення CENL. Нагадуємо, що директориросійських бібліотек також виключені з двох інших бібліотечних організацій LIBER та Bibliotheca Baltica. 

Виконавчий комітет Конференції директорів європейських національних бібліотек повідомив, що 16 березня, коли Рада Європи ухвалила рішення про виключення Росії, також завершилось членство директорів Російської державної бібліотеки в Москві, Російської національної бібліотеки та Президентської бібліотеки ім. Бориса Єльцина в Петербурзі в Конференції директорів. 

Європейські національні бібліотеки спільно підтримують директора Національної бібліотеки України Любов Андріївну Дубровіну, її співробітників та всіх українських колег. CENL працює над забезпеченням конкретної підтримки та захисту української культурної спадщини в матеріальній та цифровій формі. 

До Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL), що існує з 1987 р., входять представники 46 бібліотек із країн, що входять до Ради Європи та міста-держави Ватикан.

 

Membership of Directors from the Russian Federation expired

With the expulsion of the Russian Federation from the Council of Europe on 16th March 2022, the Directors of the Russian State Library in Moscow, the National Library of Russia and the Yeltsin Presidential Library in St. Petersburg are no longer members of the Conference of European National Librarians. According to the foundation‘s statutes, CENL membership is open only to members of the Council of Europe and Vatican City.

As the Russian Federation is no longer a member of the Council of Europe, the basis for membership of Directors from national libraries in Russia no longer applies. The membership expired on 16th March 2022. This has been officially acknowledged by the CENL Executive Committee after legal counselling.

Europe’s national libraries stand together in support for their member Lyubov Andriivna Dubrovina, the staff of the Vernadsky National Library of Ukraine and all Ukrainian colleagues. CENL concentrates now on exchanging and facilitating concrete offers of help for Ukrainian colleagues as well as preserving Ukraininan cultural heritage in physical and digital form.

The Secretariat encourages all CENL members to send information on support and help for Ukrainian libraries and librarians to cenl@dnb.de.

 

https://www.cenl.org/membership-of-directors-from-the-russian-federation-expired/

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności