Poezja polska w Serbii po 1990 roku. Rekonesans - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Poezja polska w Serbii po 1990 roku. Rekonesans

Poezja polska w Serbii po 1990 roku. Rekonesans

Agata Kocot z Zakładu Katalogowania Dziedzinowego BN w artykule zamieszczonym w „Roczniku Biblioteki Narodowej” dokonuje przeglądu opublikowanych w Serbii przekładów polskiej poezji. Autorka podjęła próbę przyjrzenia się obecności literatury polskiej w tym kraju oraz wskazania polskich twórców, którzy cieszą się tam największym uznaniem. Ramy czasowe opisanych zjawisk obejmują trzy ostatnie dekady (1990–2019), których początek wyznaczają zmiany ustrojowe w Polsce i Europie Środkowej oraz wojna domowa i rozpad Jugosławii, przynoszący ze sobą – oprócz konsekwencji społecznych i politycznych – wyraźną zmianę modelu wydawniczego.

W tekście najwięcej uwagi poświęcono publikacjom książkowym (tomiki autorskie i antologie). Ponadto można w nim przeczytać o serbskim rynku wydawniczym, działalności propagatorskiej tłumaczy i krytyków literackich oraz aktywności polskich poetów na tamtejszej scenie literackiej.

Zachęcamy do lektury artykułu Poezja polska w Serbii po 1990 roku. Rekonesans, który ukazał się w czasopiśmie „Rocznik Biblioteki Narodowej” nr LI.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską