Jakie książki wydawano w 2019 roku? Coroczny raport Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Jakie książki wydawano w 2019 roku? Coroczny raport Biblioteki Narodowej

W 2019 roku wydawcy przysłali do Biblioteki Narodowej 36 138 książek, czyli znacznie więcej niż przed rokiem, a niemal tyle samo, co w rekordowym roku 2017.

W zbiorze książek literackich opublikowanych w roku 2019 szczególną uwagę zwraca zwiększenie się liczby tomów powieści i opowiadań o wyższych ambicjach artystycznych, w tym zwłaszcza utworów współczesnych polskich pisarzy. Zapewne jest to swoisty „efekt Tokarczuk”. Otrzymana przez Olgę Tokarczuk Nagroda Nobla mogła obudzić nadzieje wydawców na zwiększenie zainteresowania czytelników nie tylko jej twórczością, ale także szerzej rozumianą polską współczesną ambitną prozą narracyjną.

Nieco mniej naliczyliśmy natomiast tytułów należących do literatury romansowo-obyczajowej i kryminalno-sensacyjnej. Jest to kontynuacja trwającego od kilku lat trendu spadkowego. W roku 2019 zmniejszyła się zwłaszcza liczba przekładów literatury tego typu.

Znacząco większy niż przed rokiem okazał się w roku 2019 zbiór książek dla dzieci i młodzieży. Wzbogacił się on przede wszystkim o książki przeznaczone dla dzieci najmłodszych (0–5 lat) oraz dla nastolatków. Głównym typem literatury przeznaczonej dla tej ostatniej grupy wiekowej okazała się tym razem fantastyka, ze szczególnych uwzględnieniem książek typu fantasy. Literatura obyczajowa dla młodzieży, czyli tzw. powieści dla dziewcząt, pozostaje nieznacznie z tyłu. Fantastyka wydaje się odzyskiwać powoli dominację na rynku publikacji dla młodzieży utraconą przed kilku laty po ogromnym sukcesie zekranizowanej powieści Johna Greena Gwiazd naszych wina i następującej po nim modzie na „trudne romanse”.

Dość znacznie powiększył się także w 2019 roku zbiór publikacji szkolnych – głównie tych przeznaczonych dla dzieci wczesnoszkolnych oraz uczniów szkół średnich. Zważywszy, że uczniami tych ostatnich od roku 2019 są zarówno absolwenci gimnazjów, jak i ósmych klas szkół podstawowych, należy uznać za spodziewane i zrozumiałe zwiększenie liczby przeznaczonych dla nich materiałów edukacyjnych.

Znaczniejsza niż w poprzednich latach była w roku 2019 liczba przewodników turystycznych (zważywszy na sytuację na świecie w roku 2020, informacja ta brzmi nieco ironicznie). Można dodać, że istotną nową grupą książek tego rodzaju były przewodniki napisane przez polskich autorów i następnie przetłumaczone na języki obce.

Wśród publikacji popularnonaukowych zwraca z kolei uwagę duża grupa książek poświęconych okresowi I Wojny Światowej i latom tuż po nich. Stanowią one pokłosie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Drugi obszar tematyczny, który w 2019 roku skupiał szczególną uwagę wydawców to ekologia – zanieczyszczanie środowiska, zmiany klimatu i środki zaradcze, jakie należałoby w związku z tym podjąć.

W raporcie „Ruch Wydawniczy w Liczbach” można znaleźć więcej szczegółowych danych dotyczących poszczególnych typów opublikowanych w roku 2019 książek, a także informacje o ich tematyce, proporcjach książek polskich oraz przekładów czy rozkładzie terytorialnym produkcji wydawniczej.

Pobierz publikację w formacie PDF

Archiwum raportów

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności