Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Data publikacji:

W dniu 11 marca 2019 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ust. 6  ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała cztery opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina  Działdowo – opinia pozytywna
  • Powiat Kętrzyn – opinia pozytywna
  • Gmina Nakło nad Notecią – opinia negatywna
  • Gmina Stopnica – opinia pozytywna

W dalszej części spotkania Rada dokonała oceny spełnienia przez biblioteki naukowe warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Ponadto KRB podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla kontynuacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa od 2021 r.