Dyrektor BN powołał pełnomocników ds. rozwoju, katalogowania i bezpieczeństwa - Aktualności - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI

Dyrektor BN powołał pełnomocników ds. rozwoju, katalogowania i bezpieczeństwa

Data publikacji:

W związku z potrzebą dostosowania struktury organizacyjnej Biblioteki Narodowej do realizacji trzech nowych, kluczowych projektów: OMNIS, Patrimonium i Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej, dyrektor BN dr Tomasz Makowski powołał troje pełnomocników:

Pełnomocnik ds. rozwoju – Dominik Cieszkowski – z upoważnienia Dyrektora BN odpowiedzialny za:

 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem systemów informatycznych,
 • nadzór nad procesem digitalizacji, przechowywania i udostępniania dokumentów cyfrowych
 • oraz pracami rozwojowymi w tym zakresie,
 • nadzór nad Zakładem Technologii Informatycznych,
 • nadzór nad Zakładem Zbiorów Cyfrowych,
 • nadzór i bieżące koordynowanie pracy Biura Komunikacji i Promocji,
 • nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem publikacji własnych Biblioteki Narodowej,
 • nadzór nad Zespołem Projektowym do realizacji Projektu e-usługa OMNIS,
 • nadzór nad Zespołem Projektowym do realizacji Projektu Patrimonium.

Pełnomocnik ds. katalogowania – Zofia Żurawińska – z upoważnienia Dyrektora BN odpowiedzialna za:

 • prowadzenie spraw związanych z katalogowaniem zbiorów,
 • nadzór nad sprawami związanymi z katalogowaniem zbiorów w komórkach organizacyjnych BN oraz koordynowanie przedsięwzięć w tym zakresie,
 • reprezentowanie BN w kontaktach z innymi bibliotekami w zakresie katalogowania zbiorów.

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa – Marcin Wojtaś – z upoważnienia Dyrektora BN odpowiedzialny za:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną osób i mienia, w szczególności zbiorów Biblioteki Narodowej,
 • nadzór nad bezpieczeństwem w Bibliotece Narodowej oraz inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w tym zakresie,
 • nadzór nad Służbą Ochrony,
 • nadzór nad sprawami z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz nad samodzielnym stanowiskiem pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego,
 • nadzór nad sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową.

 

Biogramy:

Dominik Cieszkowski pracuje w Bibliotece Narodowej od 2007 roku. Przez pierwsze cztery lata pełnił funkcję Sekretarza Dyrekcji, od roku 2011 kierował Sekretariatem Naukowym, a od listopada 2015 r. był zastępcą Dyrektora BN. Jest absolwentem historii oraz podyplomowych studiów z zakresu dyplomacji kulturalnej w Collegium Civitas. W ostatnim czasie nadzorował komórki organizacyjne odpowiedzialne m.in. za cyfryzację, systemy informatyczne oraz komunikację i promocję, wcześniej kierował także projektami pomocy instytucjom polonijnym gromadzącym zbiory polskie oraz projektem wydania rękopisu Wacława Seweryna Rzewuskiego Sur les Chevaux Orientaux et provenants des Races Orientales realizowanym we współpracy z Qatar Museums Authority. 

Zofia Żurawińska – starszy kustosz. W Bibliotece Narodowej od 1997 r. Początkowo pracowała w Zakładzie Starych Druków. Od 2008 r. pełni funkcję Bibliotekarza Systemowego, od 2015 r. była zastępcą kierownika, a od 1 stycznia 2017 r. jest kierownikiem Instytutu Bibliograficznego. Koordynuje prace nad nowym modelem opracowania zbiorów i wdrożeniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Jest współtwórcą i redaktorem strony Przepisy Katalogowania przepisy.bn.org.pl. Opublikowała Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej (2004) i Format MARC 21 rekordu bibliograficznego wraz z zasobem : adaptacja dla systemu MAK (2008).

Marcin Wojtaś – pracę w Bibliotece Narodowej rozpoczął w listopadzie 2015 r. na stanowisku szefa ochrony. Jest absolwentem Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania na kierunku Zarządzanie w Teleinformatyce w Wyższej Szkole Informatyki Komputerowej i Zarządzania. Przez większość życia zawodowego związany z ochroną osób i mienia, ostatnio na Lotnisku Chopina w Warszawie. Instruktor strzelectwa.

Tagi: kadry